Izbornik

Raspored sistematskih pregleda za redovite studente 1. godine

Poštovani studenti,

U skladu sa vašom obvezom provođenja redovitog sistematskog pregleda obavještavamo vas da će sistematski pregled obaviti:

LIJEČNIK: dr. Dalija Doljanac, spec.škol.med.

SESTRA:Mirela Karšić, dipl.med.techn.

TELEFON 225/755

 ADRESA: Drinska 8, soba 39.

U nastavku su predviđeni termini pregleda za pojedinog studenta. Ukoliko niste u mogućnosti doći u predviđenom terminu, molim obavjestite i dogovorite se s liječnikom na e-mail: skolska.medicina.osijek2@gmail.com

Raspored sistematskih pregleda

EFOS na društvenim mrežama