Izbornik

|AŽURIRANO 20.10.2017.| Raspored sati za zimski semestar akademske godine 2017./2018.

zgrada3 efos

Poštovani studenti i nastavnici, objavljen je Raspored sati za zimski semestar akademske godine 2017./2018.

20.10.2017. – Objavljena je nova izmjena rasporeda za prvi dio semestra 1. godine redovnog diplomskog studija.

19.10.2017. – Objavljena je izmjena rasporeda za prvi dio semestra 1. godine redovnog diplomskog studija.

17.10.2017. – Objavljene su dodatne izmjene rasporeda za prvi dio semestra 1. i 2. godine redovnog diplomskog studija, te za konzultativnu nastavu 3. godine izvanrednog preddiplomskog studija.

16.10.2017. – Objavljene su izmjene rasporeda za prvi dio semestra 1. godine redovnog preddiplomskog studija, za prvi dio semestra 1. godine redovnog stručnog studija, za prvi dio semestra za 1. i 2. godinu redovnog diplomskog studija, te za konzultativnu nastavu 3. godine izvanrednog preddiplomskog studija.

13.10.2017.  Objavljene su izmjene rasporeda za prvi dio semestra 2. godine redovnog diplomskog studija. NAPOMENA: Nastava iz kolegija Marketing strategije za studente 2. godine diplomskog studija održavati će se u dvorani d4, a ne u d7.

12.10.2017. – Unesene su izmjene rasporeda za drugi dio semestra 2. godine redovnog preddiplomskog studija, prvi i drugi dio semestra 1. godine redovnog diplomskog studija, te drugi dio semestra 2. godine redovnog stručnog studija

11.10.2017. – Objavljene su izmjene rasporeda za prvi dio semestra za 1. godinu redovnog diplomskog studija, drugi dio semestra za 2. godinu redovnog diplomskog studija, te za konzultativnu nastavu 1. godine izvanrednog diplomskog studija

09.10.2017. – Objavljene su izmjene rasporeda za prvi dio semestra za 1. i. 2. godinu redovnog preddiplomskog studija, za prvi dio semestra za 1. godinu redovnog diplomskog studija, za drugi dio semestra za 2. godinu redovnog preddiplomskog studija, te za konzultativnu nastavu 1. godine izvanrednog diplomskog studija

06.10.2017. – Objavljene su izmjene rasporeda za 2. godinu redovnog diplomskog studija za (oba dijela semestra)

04.10.2017. – Objavljene su izmjene rasporeda za: prvi dio semestra 2. godine redovnog diplomskog studija, te konzultativnu nastavu za 1. i 2. godinu izvanrednog stručnog studija

02.10.2017. – Objavljene su izmjene rasporeda za: 1. godinu redovnog preddiplomskog studija (oba dijela semestra), prvi dio semestra 2. godine redovnog preddiplomskog studija, te 1. i 2. godinu redovnog stručnog studija (oba dijela semestra).

01.10.2017. – Objavljene izmjene rasporeda za: 1. i 2. godinu redovnog stručnog studija (oba dijela semestra), prvi dio semestra za 2. godinu redovnog preddiplomskog studija, 3. godinu redovnog preddiplomskog studija (oba dijela semestra), 1. i 2. godinu redovnog diplomskog studija (oba dijela semestra), prvi dio semestra za 2. godinu izvanrednog preddiplomskog studija, konzultativnu nastavu 3. godine izvanrednog preddiplomskog studija, te konzultativnu nastavu 1. godine izvanrednog diplomskog studija.

EFOS na društvenim mrežama