Izbornik

|AŽURIRANO 11.05.2018.| RASPORED SATI ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

Poštovani studenti i nastavnici, objavljen je Raspored sati za ljetni semestar akademske godine 2017./2018.

11.05.2018. – objavljene su izmjene rasporeda za drugi dio semestra 1. i 2. godine redovnog preddiplomskog studija, drugi dio semestra 1. godine redovnog stručnog studija, te za drugi dio semestra 1. godine redovnog diplomskog studija
23.04.2018. 
objavljene su izmjene rasporeda za drugi dio semestra 3. godine redovnog preddiplomskog studija, drugi dio semestra 1. i 2. godine redovnog diplomskog studija, te konzultativne nastave za 1. godinu izvanrednog stručnog studija
19.04.2018. 
– objavljene su izmjene rasporeda za drugi dio semestra 3. godine redovnog preddiplomskog studija, drugi dio semestra 1. i 2. godine redovnog diplomskog studija, te konzultativne nastave za 2. godinu izvanrednog diplomskog studija
27.03.2018. 
– objavljene su izmjene rasporeda za prvi dio semestra 2. godine redovnog stručnog studija, drugi dio semestra 1. godine redovnog preddiplomskog studija, drugi dio semestra 1. godine redovnog stručnog studija, drugi dio semestra 3. godine redovnog preddiplomskog studija, drugi dio semestra 1. godine redovnog diplomskog studija, drugi dio semestra 2. godine izvanrednog preddiplomskog studija, konzultative nastave za 3. godinu izvanrednog preddiplomskog studija, te konzultativne nastave za 1. i 2. godinu izvanrednog diplomskog studija 

16.03.2018.
– objavljene su izmjene rasporeda za drugi dio semestra 2. godine redovnog preddiplomskog studija i rasporeda konzultativne nastave za 3. godinu izvanrednog studija
03.03.2018. 
– objavljene su izmjene rasporeda za prvi i drugi dio semestra 3. godine redovnog preddiplomskog studija

27.02.2018.
 – objavljena je izmjena rasporeda za prvi i drugi dio semestra 2. godine redovnog diplomskog studija
27.02.2018.
 – objavljena je izmjena rasporeda za prvi dio semestra 1. godine redovnog diplomskog studija
26.02.2018. 
– objavljene su izmjene rasporeda za prvi i drugi dio semestra 3. godine redovnog preddiplomskog studija, te konzultativne nastave za 1. godinu izvanrednog stručnog studija
23.02.2018. – objavljene su izmjene rasporeda za prvi i drugi dio semestra 1. i 2. godine redovnog diplomskog studija, drugi dio semestra 2. godine preddiplomskog izvanrednog studija, te konzultativne nastave za 2. godinu izvanrednog diplomskog studija.

EFOS na društvenim mrežama