Izbornik

Raspored izlaganja istraživačkih seminara u ožujku 2023. godine na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Management

Raspored izlaganja istraživačkih seminara u ožujku 2023. godine na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Management

Ime  i  prezime doktoranda Istraživački seminar Radni naslov teme doktorske disertacije Datum i vrijeme održavanja istraživačkog seminara Mjesto održavanja istraživačkog seminara
Marko Akmačić, mag. oec. Istraživački seminar 1 – Prepoznavanje istraživačkog problema  „Principi korporativnog upravljanja OECD-a i iskustva na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj“, 16. ožujka 2023. godine s početkom u 11:45 sati Vijećnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek
Damir Butković, dipl. ing. građ. Istraživački seminar 1 – Prepoznavanje istraživačkog problema Višekriterijska analiza kvalitativnih kriterija pri nabavi radova linijskih infrastrukturnih projekata 16. ožujka 2023. godine s početkom u 11:00 sati Vijećnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek
Na izlaganja istraživačkih seminara pozivaju se i članovi Vijeća Doktorskog studija, ostali nastavnici i suradnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku, drugi doktorandi i zainteresirane osobe.

 

            Ured za poslijediplomske studije

EFOS na društvenim mrežama