Izbornik

Raspored izlaganja istraživačkih seminara u lipnju 2023. godine na doktorskom studiju Management

Ime  i  prezime studenta Istraživački seminar Radni naslov teme doktorskog rada Datum i vrijeme održavanja istraživačkog seminara Mjesto održavanja istraživačkog seminara
Maja Karić, univ. mag. admin. sanit. Istraživački seminar 1 – Prepoznavanje istraživačkog problema  „Unaprjeđenje poslovnih procesa radiološke dijagnostike u svrhu smanjenja liste čekanja“ 13. lipnja 2023. godine s početkom u 11:00 sati Vijećnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek
Branislav Peleš, mag. oec. Istraživački seminar 1 – Prepoznavanje istraživačkog problema „Odrednice širenja tehnologije u populaciji pri usvajanju samouslužnih sustava u maloprodaji“ 13. lipnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati Vijećnica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek
Na izlaganja istraživačkih seminara pozivaju se i članovi Vijeća Doktorskog studija, ostali nastavnici i suradnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku, drugi studenti doktorskog studija i zainteresirane osobe.

Ured za poslijediplomske studije

EFOS na društvenim mrežama