Izbornik

Rang lista za upis na 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Ekonomija i poslovna ekonomija za studente starije od 25 godina u akademskoj godini 2022./2023., II. upisni rok

Svi prijavljeni kandidati su ostvarili pravo upisa na Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija

Za upis uz dokumente koji su predani prilikom prijave na studijske programe prilaže se slijedeće:

  • uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
  • jedna fotografija (3.5×4.5)
  • uplatnica za školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna
  • uplatnica za troškove upisa u iznosu 330,00 kuna
  • uplatnica u iznosu od 50,00 kuna za izdavanje studentske iskaznice (X-ice)
  • obrasce za upis kandidati će dobiti u Uredu za studente i studije – referadi (matični list, upitnik za studenta)

Upis kandidata je 9.9.2022. od 8:00-10:00 sati u Uredu za studente i studije (referadi).

Troškovi studiranja (školarina); troškovi upisa i troškovi izdavanja studentske iskaznice (X-ice)  uplaćuju se na odvojenim uplatnicama na žiro račun Fakulteta:

IBAN Ekonomskog fakulteta u Osijeku: HR9424020061101070944– model: 67, poziv na broj na svim uplatnicama je OIB studenta.

EFOS na društvenim mrežama