Izbornik

Rang lista za starije od 25 godina (II upisni rok)

Svi prijavljeni kandidati su ostvarili pravo upisa na Preddiplomski sveučilišni studij

Za upis uz dokumente koji su predani prilikom prijave na studijske programe prilaže  se slijedeće:

  • uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
  • jedna fotografija (3.5×4.5)
  • uplatnica za školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna
  • uplatnica za troškove upisa u iznosu 330,00 kuna
  • uplatnica u iznosu od 50,00 kuna za izdavanje studentske iskaznice (X-ice)
  • obrasce za upis kandidati će dobiti u skriptarnici fakulteta (matični list, upitnik za studenta)

Upis kandidata  je 18.09.2020. od 8:00-10:00 sati u Uredu za studente i studije (referadi).

Troškovi studiranja (školarina); troškovi upisa i troškovi izdavanja studentske iskaznice (X-ice) uplaćuju se na odvojenim uplatnicama na žiro račun Fakulteta broj

IBAN HR43 2500009 1102013376

model: 67,

poziv na broj na svim uplatnicama je OIB studenta.

EFOS na društvenim mrežama