Izbornik

Rang lista studenata u II. upisnom roku u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

Svi kandidati prijavljeni za diplomski sveučilišni studij su ostvarili pravo upisa na studije koji su im prilikom prijave bili prvi izbor.

Upisi će se održati prema rasporedu objavljenom u natječaju za upis studenata u II. upisnom roku u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija.

EFOS na društvenim mrežama