Izbornik

Lista izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski međunarodni međusveučilišni interdiciplinarni studij Poduzetništvo i inovativnost u akademskoj 2019./2020. godini.

Odluka o listi izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski međunarodni međusveučilišni interdiciplinarni studij Poduzetništvo i inovativnost u akademskoj 2019./2020. godini.

Molimo pristupnike da se za upis jave Uredu za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku na e-mail: sstjepa@efos.hr ili na telefon: 031/224-473

EFOS na društvenim mrežama