Izbornik

Projekt Vrednovanje učenja na daljinu na visokoškolskim ustanovama u Srbiji i Hrvatskoj

Poštovane studentice i studenti,

situacija u kojoj smo se našli zbog epidemije koronavirusa pred sve nas je stavila nove izazove, a jedan od njih je zasigurno bio i održavanje nastave na daljinu. Kako bi kao znanstvenici u sustavu visokoškolskog obrazovanja odgovorili na ove izazove pokrenut je projekt „Vrednovanje učenja na daljinu na visokoškolskim ustanovama u Srbiji i Hrvatskoj”.

Međukulturalno istraživanje provodi tim istraživača sa Sveučilišta u Novom Sadu i Sveučilišta Josip Jurja Strossmayera u Osijeku, a cilj je ispitati kako studenti doživljavaju učenje na daljinu, te kakve utjecaje ovaj oblik rada ima na različite ishode u učenju tijekom pandemije COVID-19.

Popunjavanje upitnika je u potpunosti anonimno i dobrovoljno, a traje 30-ak minuta.

Poveznica na upitnik:  https://forms.gle/23tB8akYdz5Qq6Pg7

EFOS na društvenim mrežama