Izbornik

Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije

Nositelj i izvoditelj programa

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Voditelj programa

Martina Briš Alić

Kontakt info

Tel.: +385 (31) 224 437

e-mail: martina.bris.alic@efos.hr 

Opis programa

Cilj programa razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku je osobama koje su prethodno završile prijediplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, olakšati nastavak obrazovanja na sveučilišnim diplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Program u ukupnom trajanju od 120 sati, sastoji se od 4 obvezna predmeta (Makroekonomija, Mikroekonomika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje i Menadžment). Iz svakog kolegija polaznik polaže ispit. Nakon položenih svih ispita polaznik pristupa izradi završnog rada iz jednog od kolegija kojeg je slušao u okviru Programa.

Nakon završenog Programa polaznici će moći:

  1. Predvidjeti vrijednosti i ponašanja osnovnih makroekonomskih varijabli i tržišta tijekom vremena, te preporučiti adekvatnu makroekonomsku politiku ciljem ostvarenja zadanih makroekonomskih ciljeva;
  2. Prezentirati zaključke temeljene na rezultatima izračuna provedenih primjenom osnovnih metoda mikroekonomske analize, alata strategije cijena, trenutne analize vrijednosti i teorije igara za donošenje poslovnih odluka;
  3. Procijeniti ulogu i značaj kvantitativnih modela i metoda u analiziranju i rješavanju složenih poslovnih izazova; formulirati optimizacijske kvantitativne modele na temelju problema iz ekonomije i poslovne ekonomije, te riješiti postavljene problemske zadatke primjenom matematičkih modela usvojenim metodama u MS Excel programskom alatu;
  4. Procijeniti višestruke perspektive izučavanja menadžmenta kao procesa, upravljačke razine i profesije, te primijeniti tehnike planiranja, organiziranja i upravljanja ljudskim resursima, sukladno principima društveno-odgovornog ponašanja.

Nakon uspješno položenih ispita i obranjenog završnog rada polazniku se izdaje potvrda o završenom programu cjeloživotnog učenja „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ i ostvarenim ECTS bodovima. Završetkom programa polaznici stječu 30 ECTS bodova.

Popis predmeta i nastavnika

NAZIV KOLEGIJA NOSITELJ KOLEGIJA Broj sati Oblici izvođenja nastave Status

predmeta

 

ECTS

Makroekonomija Prof. dr. sc. Đula Borozan 30 P Obvezni 6
Mikroekonomika Izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek 30 P Obvezni 6
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje Izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić 30 P Obvezni 6
Menadžment Izv. prof. dr. sc. Marina Stanić 30 P Obvezni 6
Završni rad Mentorira odabrani nastavnik iz jednog od gore navedenih predmeta 6

 

Dodatne obavijesti pristupnici mogu zatražiti od voditeljice programa cjeloživotnog učenja ili u Centru za cjelozivotno učenje:

Izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
Voditeljica programa cjeloživotnog učenja
e-mail: martina.bris.alic@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 37

 

Centar za cjeloživotno učenje:

Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: cjelozivotno.ucenje@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 (0)91 2244 183