Izbornik

Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije

Nositelj i izvoditelj programa

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Voditelj programa

Martina Briš Alić

Kontakt info

Tel.: +385 (31) 224 437

e-mail: martina.bris.alic@efos.hr 

JAVNI POZIV za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Centar za cjeloživotno učenje 

objavljuje

JAVNI POZIV
za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja
 „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“

 

Program cjeloživotnog učenja „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ sastoji se od 4 obvezna kolegija (Makroekonomija, Mikroekonomika, Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje i Menadžment), a svaki kolegij se izvodi u trajanju 30 sati. Nakon položenih ispita iz svih kolegija polaznik pristupa izradi završnog rada.
Planirani početak programa je 13. siječnja 2023. godine i ukupno traje 120 nastavnih sati. Završetkom Programa stječe se 30 ECTS bodova i potvrda o završenom programu cjeloživotnog učenja.

UVJETI UPISA:
Pravo prijave programa cjeloživotnog učenja „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ imaju pristupnici koji su završili stručni prijediplomski studij iz područja društvenih znanosti.
Cijena upisnine je 4.200,00 HRK.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

  1. Popunjeni obrazac prijave (objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku).
    Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA
  2. presliku diplome o završenom stručnom prijediplomskom studiju
  3. presliku identifikacijske isprave
  4. popunjen i potpisan obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku i uz prijavni obrazac (točka 1.). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://tinyurl.com/mr2mjb5e

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se do 8. siječnja 2023. godine putem obrasca za prijavu uz obvezno učitavanje dokumentacije i navođenje traženih podataka navedenih u okviru ovog javnog poziva u obrazac prijave.
Poveznica na obrazac za prijavu: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA

Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

Dodatne obavijesti pristupnici mogu zatražiti od voditeljice programa cjeloživotnog učenja ili u Centru za cjeloživotno učenje:

Izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić
Voditeljica programa cjeloživotnog učenja
e-mail: martina.bris.alic@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 37

Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: cjelozivotno.ucenje@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 (0)91 2244 183

 

Privitak uz prijedlog teksta javnog poziva za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja „Program razlikovnih obveza za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku“ koji se planira izvoditi počevši od 13. siječnja 2023. godine

Popis nastavnika

NAZIV KOLEGIJA NOSITELJ KOLEGIJA Broj sati Oblici izvođenja nastave Status

predmeta

 

ECTS

Makroekonomija Prof. dr. sc. Đula Borozan 30 P Obvezni 6
Mikroekonomika Izv. prof. dr. sc. Ivan Kristek 30 P Obvezni 6
Kvantitativne metode za poslovno odlučivanje Izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić 30 P Obvezni 6
Menadžment Izv. prof. dr. sc. Marina Stanić 30 P Obvezni 6
Završni rad (ili ispit) Mentorira odabrani nastavnik iz jednog od gore navedenih predmeta 6

 

Tekst Javnog poziva