Izbornik

Priopćenje povodom započetog postupka izbora dr. sc. Marija Banožića

Kao uprava Ekonomskog fakulteta u Osijeku, osjećamo obvezu javno se oglasiti o zbivanjima vezanima uz postupak izbora u naslovnog izvanrednog profesora dr. sc. Marija Banožića. Ovaj postupak započet je na zahtjev pristupnika, a izbor u naslovnog nastavnika ne znači izbor na radno mjesto niti na bilo koji način implicira mogućnost zapošljavanja u budućnosti. U sklopu postupka izbora imenovano povjerenstvo bilo bi dužno prosuditi ispunjava li pristupnik propisane uvjete za izbor. S obzirom na pristupnikov odustanak od postupka, niti Ekonomski fakultet u Osijeku niti članovi povjerenstva nisu niti će službeno donositi sud o kvaliteti i prikladnosti uvjeta za postupak izbora.
 Kad je u pitanju nastavni materijal koji je bio predmet komentara u javnosti, napominjemo kako Ekonomski fakultet u Osijeku nije izdavač istog, niti jedno tijelo Fakulteta nije sudjelovalo u njegovom odobrenju te kao Fakultet ne možemo ni na koji način biti odgovorni za isti. Materijal se kao takav ne koristi u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Odgovornost za njegov sadržaj i kvalitetu isključivo je u domeni autora, recenzenata, svih drugih uključenih u postupak njegovog izdavanja i u konačnici samog izdavača. Recenzenti ovog materijala jesu umirovljeni i zaposleni profesori Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji za posao recenziranja nisu imenovani niti delegirani od strane Ekonomskog fakulteta u Osijeku nego su angažirani od strane izdavača te samo pojedinačno za obavljeni posao recenziranja mogu odgovarati autoru, izdavaču ili u konačnici struci ili zainteresiranoj javnosti. Kao zaposlenici Ekonomskog fakulteta u Osijeku u svojim aktivnostima i izvan Fakulteta dužni su se voditi najvišim etičkim načelima kako ne bi povrijedili ugled Fakulteta u javnosti te ćemo u tom smislu preispitati njihov angažman.
Kao i do sada i u budućnosti ćemo nastaviti detaljno pratiti i vrednovati kvalitetu procesa na našoj instituciji te nećemo dozvoliti da rad, trud i profesionalna postignuća naših studenata, alumnija i zaposlenika budu dovedena u pitanje.
Uprava Ekonomskog fakulteta u Osijeku

EFOS na društvenim mrežama