Izbornik

Prijave završnih i diplomskih radova – ROKOVI

Podsjećamo na proceduru i rokove prijave tema završnih i diplomskih radova:

  • Proces prijave teme je završen nakon što je student evidentiran u ISVU i nakon što mu je u ISVU dodijeljena tema. Preduvjet za to je da nastavnik odobri ispunjeni Obrazac 1, koji nakon toga šalje u studentsku referadu, čime se potvrđuje prihvaćanje mentorstva, a nakon čega se odabir teme i mentora unosi u ISVU.
  • Prema Pravilniku o završnim i diplomskim radovima, rok za prijavu teme je zadnji dan nastave ljetnog semestra (u ovom slučaju je to 5.6.2020.). S obzirom na cjelokupnu situaciju uzrokovanu epidemijom corona virusa, odlučili smo ovaj rok pomaknuti za 2 tjedna tj. do 19.6.2020. godine (kraj prvog ljetnog ispitnog roka). Nakon ovog roka studenti neće moći prijaviti teme završnih i diplomskih radova u ovoj akademskoj godini, što znači da ih onda neće moći ni obraniti u ovoj akademskoj godini.

EFOS na društvenim mrežama