Izbornik

Pozivi i zapisnici sa sjednica Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Osijeku

  1. sjednica Fakultetskog vijeća u akademskoj 2019./2020. (poziv, zapisnik)
  2. sjednica Fakultetskog vijeća u akademskoj 2019./2020. (poziv, zapisnik)
  3. sjednica Fakultetskog vijeća u akademskoj 2019./2020. (poziv, zapisnik)
  4. sjednica Fakultetskog vijeća u akademskoj 2019./2020. (poziv, zapisnik)