Izbornik

Poziv za predlaganje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

Na temelju članka 20. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ br. 46/22.) i sukladno članku 15. stavku 1. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i članku 20. Statuta Ekonomskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku dana 5. srpnja 2022. godine objavljuje sljedeći

P O Z I V

  1. Pozivaju se Sindikalni povjerenik Ekonomskog fakulteta u Osijeku i zaposlenici Ekonomskog fakulteta u Osijeku da u roku od petnaest (15) dana predlože povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe iz reda zaposlenika Ekonomskog fakulteta u Osijeku.
  2. Pravovaljan je prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe koji je potpisao Sindikalni povjerenik Ekonomskog fakulteta u Osijeku ili najmanje dvadeset posto (20%) zaposlenika Ekonomskog fakulteta u Osijeku, uz pisanu suglasnost predloženika za imenovanje.
  3. U slučaju više pravovaljanih prijedloga, prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku zaposlenika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku zaposlenika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.
  4. Svaki zaposlenik može predložiti najviše jednu povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe.
  5. Prijedlozi se dostavljaju od 5. do 20. srpnja 2022. godine.

DEKAN
Prof. dr. sc. Boris Crnković

Dokumenti:

1 Poziv za predlaganje povjerljive osobe i zamjenika

2 Obrazac prijedloga i potpisa zaposlenika

3 Suglasnost predloženika za povjerljivu osobu

4 Suglasnost predloženika za zamjenika povjerljive osobe

 

EFOS na društvenim mrežama