Izbornik

Poziv studentima, koji su sudjelovali u studentskim natjecanjima

Molimo sve studente, koji su u prošloj akademskoj godini (2018./2019.) sudjelovali u nekom od studentskih natjecanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini i na kojima su osvojili jedno od prva tri mjesta da se do 24.6.2020. godine jave na ured@efos.hr sa informacijama o nazivu natjecanja na kojem su sudjelovali, vremenu održavanja natjecanja te mjestu koje su osvojili (potrebno je dostaviti i dokaz o navedenom).

Uprava Fakulteta

EFOS na društvenim mrežama