Izbornik

Poslovne financije

Razina studija

  • Stručni studij
  • Treći semestar
  • 6 ECTS bodova

Nositelji

Asistenti

Opis kolegija

Kod

ISVU:61813 (stari); 177384 (novi)

Naziv kolegija

Poslovne financije

Studijski program

Trgovina, računovodstvo

Razina programa

Stručni studij

Ime nositelja kolegija

Domagoj Sajter

Studijska godina

2.

Semestar

III.

Status kolegija

Obvezni studija

ECTS bodovi

6 ECTS

Broj sati po semestru

Predavanja: 45 | Seminari: 15 | Vježbe: 0

Sadržaj kolegija

Vremenska vrijednost novca

Ukamaćivanje

Analiza financijskih izvješća

Kratkoročno financiranje

Dugoročno financiranje

Obveznice

Ciljevi kolegija

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći identificirati, opisati i razlikovati osnovne vrste financiranja, raščlaniti financijska izvješća, i općenito razviti analitičke kompetencije.

Obvezna literatura

Nastavni materijali (Powerpoint prezentacije) i bilješke s predavanja

Novak Branko: Odlučivanje u financijskom upravljanju. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.

Izborna literatura

Brealy, A.R. and Myers, C. S.: Principles of Corporate Finance, sixth edition. Irwin McGraw Hill. Boston. 2000.

Struktura nastave

Predavanja: Da

Seminari i radionice: Ne

Vježbe: Da

Samostalni zadaci: Da

Multimedija i internet: Da

Obrazovanje na daljinu: Ne

Konzultacije: Da

Laboratorij: Ne

Terenska nastava: Ne

Mentorski rad: Da

Način polaganja ispita

Usmeni:

Pismeni i usmeni: Da

Kolokvij: Da

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Određen je općim aktima Fakulteta.