Izbornik

Poslovne financije

Razina studija

 • Stručni studij
 • Treći semestar
 • 6 ECTS bodova

Nositelji

Asistenti

Kolokviji

 • Ispit se može položiti polaganjem kolokvija tijekom nastavne godine.
  Svaki kolokvij sadrži 15 pitanja od kojih su jedan dio zadaci, a drugi dio su pitanja s višestrukim ponuđenim odgovorima. Moguće je da pitanje ima jedno, više, ili sve točne odgovore.
  Točno odgovoreno pitanje nosi jedan bod (nema polovičnih bodova, četvrtine boda, i sl.).
  Zbroj bodova sa kolokvija daje konačnu ocjenu. Svaka kombinacija bodova čiji ukupan zbroj iznosi 16 i više donosi pozitivnu ocjenu.
  Kriterij ocjenjivanja kolokvija je: 0-15=N, 16-18=2, 19-21=3, 22-24=4, 25-30=5
 • Student koji nije zadovoljan ostvarenom ocjenom na kolokviju smije odbiti ostvarenu ocjenu i pristupiti pismenom ispitu. Ukoliko odluči odbiti ocjenu dužan je to pismeno (e-mailom) javiti profesoru u roku od 24 sata od objave rezultata.
 • Obvezni preduvjet za pristup kolokviju je prijava. Prijavite kolokvij na vrijeme u sustavu Moodle/Loomen.
 • Na kolokvije smiju (ali ne moraju) izaći i studenti starijih generacija (ponavljači, parcijala, itd.) i izvanredni studenti. I za njih je uvjet izlaska na kolokvij uredna prijava.

Termini kolokvija:

 • 1. kol. 3. 12. 2018. u 12h (u terminu nastave)
 • 2. kol. 21. 1. 2019. u 12h (u terminu nastave)

Rezultati kolokvija i ocjene:

 • Rezultati oba kolokvija i ocjene: PF_2018-2019
 • Uvidi u drugi kolokvij: srijeda, 23. 1. 2019. od 15:00 do 15:30h.
 • Oni koji nisu zadovoljni ocjenom trebaju to izjaviti pisanim putem (e-mailom) u roku od dva dana od objave, u suprotnom će ocjena biti unesena u Studomat.
 • Studenti koji prihvaćaju pozitivnu ocjenu trebaju prijaviti ispit za prvi im dostupni rok.