Izbornik

Poslovne financije

Razina studija

  • Stručni studij
  • Treći semestar
  • 6 ECTS bodova

Nositelji

Asistenti

Izvedbeni plan

Studijski program

Stručni studij

Ime i prezime nastavnika

Domagoj Sajter

Ime i prezime suradnika / asistenta

Kolegij

Poslovne financije

Mjesto izvođenja nastave

Osijek

Oblici nastave

Predavanja: 45

Seminari: 15

Vježbe: 0

Konzultacije: radnim danom prije podne; popodne uz prethodni dogovor e-mailom

Način polaganja ispita

pisano

ISPITNI ROKOVI (za cijelu akademsku godinu)

MJESEC

REDOVITI STUDENTI

IZVANREDNI STUDENTI I APSOLVENTI

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

Ispitni rokovi su ovdje: http://www.efos.unios.hr/sajter/ispitni-rokovi/

POČETAK I ZAVRŠETAK TE SATNICA IZVOĐENJA NASTAVE VIDLJIVA JE IZ RASPOREDA PREDAVANJA ZA AKADEMSKU 2016./2017.

Popis literature za studij i za polaganje ispita
Obvezna literatura

Nastavni materijali (Powerpoint prezentacije) i bilješke s predavanja

Izborna literatura

Novak Branko: Odlučivanje u financijskom upravljanju. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2002.

Brealy, A.R. and Myers, C. S.: Principles of Corporate Finance, sixth edition. Irwin McGraw Hill. Boston. 2000.

Mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku

Da

Ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave

Ispit je moguće položiti i putem dva kolokvija. Nastavni materijali i sve bitne informacije nalaze se u sustavu Moodle.

Ishodi učenja (PDF)