Izbornik

BUSINESS LOGISTICS IN MODERN MANAGEMENT

Vrijeme održavanja

  • 16.10.2014.

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek

Organizator

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Ekonomski fakultet u Osijeku

Upute

Od 2014. godine međunarodni znanstveni skup Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu / Business Logistics in Modern Management se može pratiti na novoj internet stranici

http://blmm-conference.com/