Izbornik

BUSINESS LOGISTICS IN MODERN MANAGEMENT

Vrijeme održavanja

  • 16.10.2014.

Lokacija

Ekonomski fakultet u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7, Osijek

Organizator

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Ekonomski fakultet u Osijeku

Teme