Izbornik

Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo

Naziv studija: Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo

Web stranica: http://www.ices.hr/poslijediplomski-studij/

Uvjeti upisa na studij:

 • završen sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava
 • završen sveučilišni studij u četverogodišnjem trajanju koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita
 • završen sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih znanosti: ekonomije i prava (bolonjski program)
 • završen sveučilišni diplomski studij koji ne spada u područje društvenih znanosti (polje ekonomije i prava) s obvezom polaganja razlikovnih ispita (bolonjski program)

Potrebna dokumentacija:

 • Popunjeni prijavni obrazac
 • životopis
 • preslika domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu
 • preslika rodnog lista
 • ovjerena preslika diplome o završenom studiju/rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije
 • ovjerena preslika dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena
 • preporuka dva sveučilišna profesora, ukoliko je prosjek ocjena niži od 3,51
 • dvije fotografije (4×6 cm)
 • preslika potvrde o uplaćenoj prvoj rati školarine

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija

Znanja i vještine stečene na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju PODUZETNIŠTVO omogućavaju razvoj poduzetničkog kapaciteta na razini pojedinca (proaktivnog odnosa prema promjenama, kreativno i inovativno ponašanje u identifikaciji problema i traženju rješenja), a time doprinose i jačanju institucionalnog poduzetničkog kapaciteta i konkurentnosti.

Akademski naziv koji se stječe nakon završetka studija

Završetkom ovog studija stječe se naziv – sveučilišni specijalist poduzetništva (univ.spec.oec.).

Trajanje studija: 3 semestra; ECTS: 90

Izvedbeni plan nastave za akademsku 2019./2020. godinu Poslijediplomskog specijalističkog studija PODUZETNIŠTVO


Sve ostale informacije o studiju potražite na stranici
 http://www.ices.hr/poslijediplomski-studij/