Izbornik

Poduzetnici bez granica (EWoB)

Kontakt

ewob.croatia@gmail.com

https://www.facebook.com/ewob.croatia/

Ekonomski fakultet u Osijeku

 

 

PROJEKTI

Globalni tjedan poduzetništva

Global Entrepreneurship Week (GEW) svake se godine obilježava u studenome s ciljem privlačenja mladih ljudi kako bi se pridružili rastućem pokretu poduzetništva  i ohrabrili pri pokretanju vlastitog posla. Cilj je osloboditi potencijale mladih ljudi te ih potaknuti na iznošenje vlastitih ideja oko tema koje su bitne za društvo, ali i osnažiti globalnu kulturu koja prepoznaje poduzetništvo kao pokretača ekonomskog i socijalnog prosperiteta.
EWoB svake godine obilježava GEW i sklopu istog organizira niz predavanja, radionica i drugih događanja na kojima studenti imaju priliku naučiti nešto novo i korisno od brojnih mentora i poduzetnika  te proširiti svoju mrežu kontakata.

Projekt Globalni tjedan poduzetništva (GEW) udruge Poduzetnici bez granica (EWoB) proglašen je NAJBOLJIM STUDENTSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE 2014./2015. na Kongresu udruga studenata RH (Cosa).

Teme Globalnog tjedna poduzetništva kroz godinu:

  • 2017. Globalni tjedan poduzetništva – “Mediji i poduzetništvo”
  • 2016. Globalni tjedan poduzetništva – “Dream, believe, achive”
  • 2015. Globalni tjedan poduzetništva – ” Ready, steady, go”
  • 2014. Globalni tjedan poduzetništva – “Umrežavanjem do uspjeha”

Sponzori Globalnog tjedna poduzetništva kroz godine bili su:

EWOB Business Hackathon

Studentska udruga Poduzetnici bez granica (EWoB) organizira EWoB Business Hackathon – najveće studentsko natjecanje Sveučilišta u Osijeku koje će omogućiti studentima da se pokažu u pravom svjetlu. Cilj je pronaći 1% najboljih studenata osječkog Sveučilišta koji posjeduju jedan iznimno važan čimbenik u današnjem poslovnom svijetu – interdisciplinarno znanje. Današnji poslodavci žele zaposlenike koje mogu ponuditi više od znanja usvojenog na fakultetu, stoga je ovo natjecanje savršena prilika studentima za iskazivanje njihovih dodatnih znanja i vještina. Kroz natjecanje, studenti se susreću sa pitanjima iz područja logike, procjene, strategije te analize. Za rješavanje ovih zadataka potrebno je znati opće informacije vezane za poslovanje, navike potrošača, prosječne cijene dobara i opću statistiku poslovnih pojava u Hrvatskoj, no definitivno najvažniju ulogu ima logičko zaključivanje. Važno je napomenuti kako točan odgovor ne postoji. Pitanja su usmjerena na način da žiri može vidjeti način razmišljanja pojedinca u danoj situaciji.

Sponzori EWoB Business Hackathon-a:

Projekt EWOB Business Hackathon osvojio je 2. mjesto za NAJBOLJI STUDENTSKI PROJEKT 2016. godine na Kongresu udruga studenata RH (Cosa).