Izbornik

Plan stručnog usavršavanja nastavnika

AKADEMSKA GODINA 2022./2023.

Katedra interdisciplinarnih kolegija: realizacija plana  plan

Katedra za financije i računovodstvo: realizacija plana plan

Katedra za kvantitativne metode i informatiku: realizacija plana  plan

Katedra za marketing: realizacija plana plan

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo: realizacija plana  plan

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju: realizacija plana  plan

 

AKADEMSKA GODINA 2021./2022.

Katedra interdisciplinarnih kolegija: realizacija plana  plan

Katedra za financije i računovodstvo: plan

Katedra za kvanitativne metode i informatiku: realizacija plana  plan

Katedra za marketing: realizacija plana  plan

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo: realizacija plana  plan

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju: realizacija plana  plan

 

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

Katedra interdisciplinarnih kolegija: realizacija plana  plan

Katedra za financije i računovodstvo: plan

Katedra za kvanitativne metode i informatiku: realizacija plana  plan

Katedra za marketing: realizacija plana  plan

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo: realizacija plana  plan

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju: realizacija plana  plan

 

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

Katedra interdisciplinarnih kolegija

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Katedra za kvanitativne metode i informatiku

Katedra za marketing

 

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

Katedra interdisciplinarnih kolegija

Katedra za financije i računovodstvo

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Katedra za kvanitativne metode i informatiku

 

AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Katedra interdisciplinarnih kolegija

Katedra za financije i računovodstvo

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

Katedra za kvanitativne metode i informatiku

 

AKADEMSKA GODINA 2016./2017.

Katedra interdisciplinarnih znanosti

Katedra za financije i računovodstvo

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i medjunarodnu ekonomiju

 

AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

Plan stručnog usavršavanja nastavnika u ak.g. 2015./2016.

Programi nastavnog ili stručnog usavršavanja koje planiraju organizirati članovi katedre