Izbornik

Plan stručnog usavršavanja nastavnika

AKADEMSKA GODINA 2016./2017.

Katedra interdisciplinarnih znanosti

Katedra za financije i računovodstvo

Katedra za menadžment, organizaciju i poduzetništvo

Katedra za nacionalnu i medjunarodnu ekonomiju


AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

Plan stručnog usavršavanja nastavnika u ak.g. 2015./2016.

Programi nastavnog ili stručnog usavršavanja koje planiraju organizirati članovi katedre