Izbornik

Organizacija ljetnih ispitnih rokova

S obzirom na situaciju, uzrokovanu pandemijom corona virusa, te Odluku Sveučilišta o mijenjanju nastavnog kalendara za akademsku godinu 2019./2020., prethodno zakazani ljetni ispitni rokovi su promijenjeni i obrisani, kao i eventualne prijave studenata na te rokove. Studentska referada će unijeti u ISVU nove ispitne rokove, te studenti trebaju ponovo napraviti prijave ispita na koje žele izaći.
Svi ispitni rokovi će od 1.6. 2020. biti vidljivi i u ISVU, tako da prijave mogu početi nakon toga.
S ciljem sprečavanja pojave i širenja zaraze, te što normalnijeg odvijanja ispita, molimo studente da se pridržavaju sljedećih uputa:

        Ispiti počinju 30 minuta nakon punog sata, odnosno u 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30.

–        Student na ispit treba doći 30 minuta prije početka ispita, odnosno u 8, 10, 12, 14, 16, kako bi prošao svu potrebnu proceduru prije ispita, propisanu od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koja uključuje:

  • Mjerenje temperature prilikom ulaska u zgradu Fakulteta i evidencija (obvezno ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument)
  • Dezinfekcija ruku na ulasku u zgradu Fakulteta

–        Studenti ulaze u dvoranu odmah nakon što ih profesori prozovu i provjere identitet, pri čemu prozivka može početi i prije termina početka ispita (kako se studenti ne bi nepotrebno zadržavali u hodnicima i drugim prostorima Fakulteta). Nakon što su prozvani, studenti sjedaju na samo označene stolice/mjesta u dvorani, pri čemu treba voditi računa da udaljenost između studenata ne smije biti manja od 1.5 m, kao ni između studenata i profesora.

–        Studenti trebaju donijeti svoj pribor za pisanje.

–        Nošenje maski se preporučuje za vrijeme trajanja ispita i za profesore i za studente, a posebno pri komunikaciji između studenta i profesora ili između studenata. Student može skinuti masku nakon što izađe iz dvorane, te ju ponijeti sa sobom izvan Fakulteta ili odložiti u koševe za smeće.

        Ispit može trajati maksimalno 60 minuta.

        Dvorana mora biti potpuno prazna najkasnije 75 minuta nakon početka ispita (za ispite koji počinju u 8.30 dvorana mora biti prazna u 9.45, za ispite koji počinju u 10.30, dvorana mora biti prazna u 11.45, za ispite koji počinju u 12.30, dvorana mora biti prazna u 13.45, za ispite koji počinju u 14.30, dvorana mora biti prazna u 15.45 i za ispite koji počinju u 16.30, dvorana mora biti prazna u 17.45), kako bi se mogla pripremiti (dezinficirati i prozračiti) za sljedeći ispitni termin.

–        Nakon završetka ispita studenti se ne smiju zadržavati u dvorani, ispred dvorane ili u hodnicima Fakulteta nego trebaju odmah nakon ispita izaći izvan zgrade Fakulteta. Studenti sa sobom trebaju ponijeti sve stvari iz dvorane.

Vjerujemo kako ćemo zajednički prebroditi izazove organiziranja i provedbe ispita pod ovim uvjetima, te vas molimo za razumijevanje i strpljenje.

EFOS na društvenim mrežama