Izbornik

Održano predavanje “A New Understanding of American Culture”

Dana 11. prosinca 2018. godine u sklopu kolegija Engleski jezik 1 kod prof. Sande Katavić-Čaušić, a u suradnji s American Cornerom iz Osijeka, predavanje je održala Fulbright stipendistica Vlade SAD-a Lily Solomon koja je na jednogodišnjem boravku u Osijeku kao predavač i asistent u nastavi engleskog jezika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Predavanje pod nazivom “A New Understanding of American Culture” pregledno je predstavilo američku kulturu kao sinergiju raznolikosti brojnih kultura s posebnim naglaskom na poslovanje i važnost interkulturalnih kompetencija u globalnom okruženju.

EFOS na društvenim mrežama