Izbornik

OBAVIJEST O RADU FAKULTETA 31. LISTOPADA 2022. GODINE

Poštovane kolegice i kolege,

31.10.2022. godine Fakultet neće raditi. Predviđena nastava u ponedjeljak 31.10. održat će se prema sljedećem modelu:

  • nastava predviđena rasporedom 31.10. za 1., 2. i 3. godinu preddiplomskog studija prebacuje se u petak 4.11. (raspored predavanja preddiplomskog studija vidljiv je sustavu Academio).
  • nadoknada nastave za 1. i 2. godinu diplomskog studija održat će se u terminima koje odrede nositelji predmeta samostalno (koji će vam javiti termine nadoknade).

EFOS na društvenim mrežama