Izbornik

*NOVO* Obavijest o obustavi nastave zbog epidemiološke situacije i upute za osiguravanje kontinuiteta nastavnog procesa

S obzirom na odluku o obustavi nastave u Republici Hrvatskoj (vezano uz trenutnu epidemiološku situaciju) nastava se neće održavati od 16.3. do 19.4.2020. godine. 

Studenti su dužni pratiti nastavu putem on-line platformi, koje se i inače koriste u nastavnom procesu, te pratiti upute predmetnih nastavnika, kao i upute objavljene na web stranici Fakulteta.

Svi nastavnici, u skladu s mogućnostima, trebaju osiguraju kontinuitet nastavnog procesa i to na sljedeće načine:

  • komunikaciju sa studentima potrebno je prebaciti na Merlin/Loomen (Moodle), web stranicu kolegija i ostale on-line alate/komunikacijske kanale (e-mail, skype, viber… )
  • potrebno je postaviti materijale s predavanja (ppt., ili pdf. prezentacije te ostale vaše materijale za koje mislite da mogu studentima pomoći u samostalnom savladavanju gradiva) na prethodno navedene platforme (ovisno o tome što se koristi)
  • ukoliko se prezentacije predavanja sastoje većinom od slika, shema, natuknica i sl. i za koje se potpuna objašnjenja daju prilikom predavanja, potrebno je postaviti, u skladu s mogućnostima, i dodatna objašnjenja kao što su linkovi, video tutorijali i slično kako bi studenti što lakše mogli samostalno savladati pojedine sadržajne cjeline kolegija.
  • ukoliko je za kolegij dostupan sveučilišni udžbenik koji je osnovna i dovoljna literatura za uspješno polaganje ispita, studente je potrebno uputiti na njega; također je potrebno studente uputiti i na dodatnu literature iz kolegija.
  • za kolegije, gdje se dio nastave održava kroz vježbe potrebno je postaviti minimalno po jedan do dva primjera riješenih zadataka za sve tipove zadataka koji se inače rade na vježbama; uz riješene zadatke potrebno je postaviti i dodatne zadatke za vježbu s konačnim rješenjima zadataka kako bi studenti samostalno i što kvalitetnije mogli savladati rješavanje zadataka.
  • za kolegije, gdje se dio nastave održava kroz seminarsku nastavu, potrebno je studentima dati upute što trebaju pročitati, pripremiti, napisati i sl., te osmisliti načine kolaboracije sa studentima vezano uz seminarske obveze.

Nastavnici trebaju biti dostupni studentima putem e-maila za potencijalne upite vezane uz nastavno gradivo.

EFOS na društvenim mrežama