Izbornik

Obavijest o korištenju Gradskih bazena

U okviru sportskih aktivnosti u slobodnom vremenu studenata, omogućeno je korištenje Gradskih bazena srijedom od 10.00 do 17.00 sati.
Ulaz na Gradske bazene za prvih pedeset studenata je besplatan, a ostali studenti trebaju platiti ulaznicu po 10,00 kuna.

Obavijest – Gradski bazeni

EFOS na društvenim mrežama