Izbornik

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada doktorandice Ivane Lackovic, univ. spec. oec.

Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada doktorandice Ivane Lackovic, univ. spec. oec.

Ivana Lacković – Uloga komunikacije u kreiranju zadovoljstva klijenata u stručnom visokoškolskom obrazovanju

EFOS na društvenim mrežama