Izbornik

Obaveza nošenja zaštitne maske za lice

S obzirom na razvoj epidemiološke situacije u posljednjih nekoliko dana, te kako bi smanjili rizik od zaraze virusom SARS-CoV-2 od dana 09.07.2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je OBVEZNO nošenje zaštitne maske za lice i to u svim javno dostupnim prostorima Fakulteta (hodnici, dvorane…). Obveza nošenja maske za lice i obvezno mjerenje tjelesne temperature pri ulasku u zgradu Fakulteta odnosi se na sve osobe (studenti, djelatnici…) koji borave na Fakultetu.

Ovim putem Vas podsjećamo kako su i dalje na snazi Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 20. svibnja 2020. godine i Dodatne preporuke visokim učilištima o nastavku izvođenja nastave na daljinu u vrijeme trajanja epidemije COVID-19 Ministarstva znanosti i obrazovanja od 20. svibnja 2020. godine.

Uprava Fakulteta

EFOS na društvenim mrežama