Izbornik

NATJEČAJ ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023. temeljem odluke Senata od 9. ožujka 2022. godine.

EFOS na društvenim mrežama