Izbornik

Natječaj za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 

raspisuje

N A T J E Č A J

 

Za izbor:

 

  • 1 zaposlenika/ce u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, za znanstvenu granu marketing na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Pristupnici uz prijavu na Natječaj obvezatni su ispunjavati osim općih uvjeta i nužne uvjete za izbor u znanstvena zvanja iz Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prijave s kompletnom dokumentacijom predaju se u Tajništvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Gajev trg 7 s naznakom – Prijava za natječaj. (Obrasci za prijavu nalaze se na stranici Fakulteta- obrazac br. 2.)

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave Natječaja.

 

                                                                                  Ekonomski fakultet u Osijeku

EFOS na društvenim mrežama