Izbornik

Natječaj za izbor zaposlenika na radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktoranda

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor

 

  1. Jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane marketing na određeno vrijeme u punom obujma radnog vremena na Ekonomskom fakultetu u Osijeku

 

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/08., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USRH 101/14. i 60/15.) te su obvezni ispunjavati uvjete utvrđene Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici podnose prijavu na Natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda i obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 5.

Obrasci se nalaze na mrežnoj stranici Ekonomskog Fakulteta u Osijeku (www.efos.unios.hr, (Djelatnici/obrasci za sjednice).

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba pola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Tajništvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ili na adresu Ekonomski fakultet u Osijeku, Gajev trg 7, 31000 Osijek, s naznakom – Prijava za natječaj.

 

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

EFOS na društvenim mrežama