Izbornik

Natječaj za izbor zaposlenika

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 

raspisuje

N A T J E Č A J

Za izbor:

  1. 1 zaposlenika/ce u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, za znanstvenu granu organizacija i menadžment na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. 1 zaposlenika/ce u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, za znanstvenu granu računovodstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. 2 nastavnika/ce u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, za predmete Proces marketinga i Marketing strategije bez zaključivanja ugovora o radu
  4. 1 suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, za predmete Poduzetništvo u turizmu i Marketing u turizmu i ugostiteljstvu bez zaključivanja ugovora o radu

Pristupnici natječaja pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN br. 93/14) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) te Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta pod d) uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

(1) Životopis
(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
(3) Prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju
(4) Potvrdu o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski sveučilišni studij)

Prijave s kompletnom dokumentacijom predaju se u Tajništvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Gajev trg 7 s naznakom – Prijava za natječaj. (Obrasci za prijavu nalaze se na stranici Fakulteta)

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave Natječaja.

 

 

                                                                                  Ekonomski fakultet u Osijeku

 

EFOS na društvenim mrežama