Izbornik

Natječaj za izbor zaposlenika

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 

raspisuje

N A T J E Č A J

Za izbor:

  • 1 zaposlenika/ce u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, za znanstvenu granu informacijski sustavi i informatologija na neodređeno vrijeme u punom radnom odnosu
  • 2 zaposlenika/ce u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, za znanstvenu granu marketing na neodređeno vrijeme u punom radnom odnosu

Pristupnici uz prijavu na Natječaj obvezatni su ispunjavati osim općih uvjeta i nužne uvjete za izbor u znanstvena zvanja iz Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prijave s kompletnom dokumentacijom predaju se u Tajništvo Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Gajev trg 7 s naznakom – Prijava za natječaj. (Obrasci za prijavu nalaze se na stranici Fakulteta.)

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave Natječaja.

Ekonomski fakultet u Osijeku

EFOS na društvenim mrežama