Izbornik

Natječaj za Erasmus studentske odlazne mobilnosti

Objavljen je Natječaj za Erasmus+ studentske odlazne mobilnosti u akademskoj godini 2022./2023. Rok za prijavu je 7.10.2022.

Za sva dodatna pojašnjenja i pitanja, na raspolaganju su Josipa Pleša iz Službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Rektorat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (jplesa@unios.hr, 031/224 171), te Ana Živković, Erasmus koordinatorica za odlazne mobilnosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku (ana.zivkovic@efos.hr).

EFOS na društvenim mrežama