Izbornik

Natječaj za Erasmus studentske odlazne mobilnosti

Objavljen je Natječaj za Erasmus+ studentske odlazne mobilnosti u akademskoj godini 2023/2024. Rok za prijavu je 10.10.2023.

Za sva dodatna pojašnjenja i pitanja, na raspolaganju su Josipa Pleša iz Službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Rektorat Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (jplesa@unios.hr, 031/224 171), te Ana Živković, Erasmus koordinatorica za odlazne mobilnosti Ekonomskog fakulteta u Osijeku (ana.zivkovic@efos.hr).

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta: http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-za-ljetni-semestar-u-akademskoj-godini-2023-2024/.

EFOS na društvenim mrežama