Izbornik

Voditelj turističkog gospodarstva

Program cjeloživotnog učenja Voditelj turističkog gospodarstva stavlja prioritet na aktivnosti intenzivnog razvoja vještina za bavljenje turizmom kroz uspješne primjere i usku suradnju s relevantnim nositeljima razvoja turističkih proizvoda u području jačanja interesa mladih za zanimanja u turizmu. Cilj programa je osigurati transfer znanja koji će pomoći pojedincima u razumijevanju osnovnih elemenata turizma i turističkog poslovanja, upravljanja turističkim gospodarstvom kroz analizu i izradu marketinških  aktivnosti  turističkih  poslovnih  subjekata, te da se nakon  završetka  programa cjeloživotnog učenja mogu na učinkovit način uključiti u radne i upravljačke procese turističkog poslovnog subjekta.

 

Upit za dodatne informacije molimo uputiti na sljedeće adrese:

Informacije o uvjetima i izvođenju programa:
Doc. dr. sc. Ivan Kelić
e-mail: ivan.kelic@efos.hr

Pitanja vezana za administrativne poslove možete uputiti na:
Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: cjelozivotno.ucenje@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 (0)91 2244 183