Izbornik

Voditelj turističkog gospodarstva

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Centar za cjeloživotno učenje 

objavljuje

JAVNI POZIV
za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja
„Voditelj turističkog gospodarstva“

Program cjeloživotnog učenja „Voditelj turističkog gospodarstva“ namijenjen je osobama koje se bave turizmom ili razmišljaju o pokretanju vlastitog poduzetničkog pothvata u sektoru turizma.

Program cjeloživotnog učenja „Voditelj turističkog gospodarstva“ traje 120 sati. Nakon uspješno završenog Programa polaznici stječu potvrdu o završenom programu cjeloživotnog učenja “Voditelj turističkog gospodarstva”.
Planirani početak programa je tijekom ožujka 2024. godine. O točnom datumu početka izvođenja programa polaznici će biti informirani nakon isteka roka za prijavu a prije upisa na program.

UVJETI UPISA:
Pravo prijave programa cjeloživotnog učenja „Voditelj turističkog gospodarstva“ imaju pristupnici sa minimalno završenom srednjom stručnom spremom.

U svrhu prijave pristupnici u elektroničkom obliku obvezno prilažu:

  1. Popunjeni obrazac prijave (objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA
  2. Presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  3. Presliku identifikacijske isprave
  4. Popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen uz prijavni obrazac (točka 1.). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://tinyurl.com/mr2mjb5e

Dokumente pod točkama 2. do 4. pristupnici trebaju učitati u elektroničkom obliku uz obrazac prijave (točka 1.) putem poveznice kojoj se pristupa iz obrasca prijave.

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu. Upis polaznika će se provesti i nastava izvoditi samo ukoliko se za pohađanje programa prijavi najmanje 14 polaznika.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta  podnose se do 29. veljače 2024. godine putem obrasca za prijavu uz obvezno učitavanje dokumentacije navedene u javnom pozivu uz obrazac prijave

Cijena programa iznosi 597,25 EUR (4.500,00 HRK).

Odluka o objavljivanju javnog poziva za upis polaznika na programe cjeloživotnog učenja “Voditelj turističkog gospodarstva”

Dodatne informacije pristupnici mogu zatražiti od voditelja programa cjeloživotnog učenja „Voditelj turističkog gospodarstva“:

Izv. prof. dr. sc. Ivan Kelić
e-mail: ivan.kelic@efos.hr
tel: ++ 385 31 22 44 069;
mob: ++385 99 674 2692

Ili

Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 (0)91 2244 183

DEKAN
Prof. dr. sc.  Boris Crnković

***

Program cjeloživotnog učenja Voditelj turističkog gospodarstva stavlja prioritet na aktivnosti intenzivnog razvoja vještina za bavljenje turizmom kroz uspješne primjere i usku suradnju s relevantnim nositeljima razvoja turističkih proizvoda u području jačanja interesa mladih za zanimanja u turizmu. Cilj programa je osigurati transfer znanja koji će pomoći pojedincima u razumijevanju osnovnih elemenata turizma i turističkog poslovanja, upravljanja turističkim gospodarstvom kroz analizu i izradu marketinških  aktivnosti  turističkih  poslovnih  subjekata, te da se nakon  završetka  programa cjeloživotnog učenja mogu na učinkovit način uključiti u radne i upravljačke procese turističkog poslovnog subjekta.

 

Upit za dodatne informacije molimo uputiti na sljedeće adrese:

Informacije o uvjetima i izvođenju programa:
Doc. dr. sc. Ivan Kelić
e-mail: ivan.kelic@efos.hr

Pitanja vezana za administrativne poslove možete uputiti na:
Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: cjelozivotno.ucenje@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 (0)91 2244 183