Izbornik

Voditelj EU projekata

Program cjeloživotnog učenja Voditelj EU projekata

Nositelj i izvoditelj programa:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku

Voditelj programa:
Izv.prof.dr.sc. Anamarija Delić

Kontakt info:
anamarija.delic@efos.hr
tel: +385 31 224 426
mob: +385 91 22 44 128

 

VIJESTI
Dobro došli na stranice programa cjeloživotnog učenja Voditelj EU projekata.

OPIS PROGRAMA

Program Voditelj EU projekata namijenjen je svima koji žele povećati svoju razinu potrebnih znanja u pripremi, izradi i provedbi projekta financiranih iz sredstava fondova EU i drugih izvora.

Cilj programa Voditelj EU projekata je osnažiti kapacitete polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih izvora, te naučiti polaznike kako pripremiti projektni prijedlog i provesti projekt uz osmišljavanje koncepta i strategije projekata kako bi bili prihvatljivi za EU financiranje, te izradi studije izvodljivosti i financijsko-ekonomske analize.

Nakon završenog programa polaznici će:

  • razumijeti metodologiju pripreme i provedbe projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih izvora (donatora);
  • razumijeti Project Cycle Management (PCM) metodologiju;
  • biti sposobni samostalno pripremiti i provoditi projekte financirane iz sredstava Europske unije i drugih izvora;
  • moći koristiti usvojene tehnike i alate, te promišljarti strateški, pri razradi i provedbi projektnih ideja, izradi studije izvodljivosti kao i izradi cost-benefit analize;
  • moći kritički proučavati i primjenjivati novu literaturu za projektno zaključivanje;
  • moći prezentirati rezultate analiza i mogućnost njihove primjene.

Program se sastoji od sljedećih obveznih i izbornih predmeta:

Predmeti
OBVEZNI PREDMETI
Institucionalni okvir EU
Razrada projektnih ideja za praktični rad polaznika
Projektna prijava
Provedba projekta i monitoring i evaluacija pripremljenog projekta
Infrastrukturni projekti – pojam, izvori financiranja i studija izvodivosti s analizom troškova i koristi
IZBORNI PREDMETI
Odnosi s javnošću / Javno zagovaranje
Međusektorska suradnja i partnerstva
Regionalni razvoj

 

Suvremena specijalistička i stručna obrazovanja postaju sve važnija na tržištu rada. Program je ustrojen prema sadržaju koji odgovara europskim kriterijima, a naglasak je na razradi aktualnih tema primjenom teoretskih i praktičnih znanja. Izobrazba će se provoditi interaktivno, na stvarnim primjerima. U realizaciji Programa koristiti će se priznati i dokazani stručnjaci iz prakse, osobe s akademskim obrazovanjem i pedagoškim iskustvima.

Predavači:

Izv. prof. dr.sc. Josipa Mijoč
Izv. prof. dr.sc. Mirela Alpeza
Izv. prof. dr.sc. Anita Freimann
Dr.sc. Ivana Čandrlić-Dankoš
Katica Križanović, univ.spec.oec.
Prof.dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
Izv. prof. dr.sc. Josipa Mijoč
Mirta Šulmajster Šodić, univ.spec.oec.
Mr.sc. Darija Krstić
Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Erceg
Mr.sc. Darija Krstić
Sanja Vuković Čović
Dr. sc. Ljiljana Blažević
Izv.prof.dr.sc. Anamarija Delić
Gordana Stojanović, Univ.spec.st.eur
Milan Peterka, Univ.spec.oec.
Izv.prof.dr.sc. Dubravka Pekanov Starčević
Dragan Makarijevski, dipl.oec.
Izv.prof.dr.sc. Ljerka Sedlan König
Mr.sc. Bojana Orsić
Lejla Šehić Relić
Prof.dr.sc. Željko Požega
Izv.prof.dr.sc. Nataša Drvenkar
Kornelija Mlinarević, mag. oec.

 

Program Voditelj EU projekata sastavljen je kao program cjeloživotnog obrazovanja. Dio nastavne aktivnosti ostvaruje se izravnom nastavom, a ostala se nastava organizira kroz druge oblike rada sa polaznicima (konzultacije, projektni zadatci, itd.). Tijekom izvođenja programa traži se aktivno sudjelovanje polaznika  na nastavnim aktivnostima predmeta koji čine ovaj program.

Nakon uspješno završenog programa polaznici stječu 10 ECTS te dobivaju certifikat o pohađanju i završetku programa Voditelj EU projekata u okviru cjeloživotnog obrazovanja u trajanju od 110 sati.

Dodatne obavijesti pristupnici mogu zatražiti od voditeljice programa cjeloživotnog učenja ili u Centru za cjeloživotno učenje:

 

Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: cjelozivotno.ucenje@efos.hr
Tel: ++385 31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 091 22 44 183