Izbornik

Voditelj EU projekata

Općenite informacije

Ekonomski fakultet u Osijeku započinje 15.05.2021. godine s programom stručnog usavršavanja “Voditelj EU projekata” za 5. generaciju polaznika.

Cilj programa Voditelj EU projekata je osnažiti kapacitete polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije i drugih izvora; naučiti polaznike kako da pripreme projektni prijedlog i provedu projekt uz osmišljavanje koncepta i strategije projekata kako bi bili prihvatljivi za EU financiranje; te izradi studije izvodljivosti i financijsko-ekonomske (Cost-benefit) analize.

Nakon uspješno završenog programa polaznici stječu 10 ECTS te dobivaju certifikat o pohađanju i završetku programa Voditelj EU projekata u okviru cjeloživotnog obrazovanja u trajanju od 110 sati.

Voditeljica programa: izv. prof. dr. sc Anamarija Delić

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku

Vrijeme održavanja: Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 110 sati. Predavanja će se održavati svaki drugi tjedan četvrtkom i petkom poslijepodne i subotom.

 

Profesori

Prof. dr. sc. Josip Mesarić
Izv. prof. dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
Prof. dr. sc. Željko Požega
Doc. dr. sc. Anamarija Delić
Doc. dr. sc. Nataša Drvenkar
Doc. dr.sc. Anita Freimann
Doc. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević
Doc.dr.sc. Ljerka Sedlan König

Predavači

Tomislav Barbarić, dipl.oec.
Dr. sc. Ljiljana Blažević
Dr. sc. Ivana Čandrlić Dankoš
Katica Križanović, univ.spec.oec.
Mr. sc. Darija Krstić
Dragan Makarijevski, dipl. oec.
Kornelija Mlinarević, mag. oec.
Mr. sc. Bojana Orsić
Milan Peterka, univ. spec. oec.
Gordana Stojanović, univ.spec.europ. studija

 

Predmeti

Obvezni:

Institucionalni okvir EU
Razrada projektnih ideja za praktični rad polaznika
Projektna prijava
Monitoring i evaluacija pripremljenog projekta
Provedba projekta
Infrastrukturni projekti – pojam, izvori financiranja i studija izvodivosti s analizom troškova i koristi

Izborni*:

Odnosi s javnošću / Javno zagovaranje
Međusektorska suradnja i partnerstva
Regionalni razvoj

* Polaznik bira jedan od ponuđenih izbornih kolegija

Cijena programa

Cijena programa je 7.000,00 kuna – mogućnost plaćanja u dvije rate – prva rata kod upisa, druga do završetka Programa. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i osvježenje tijekom radionica. 

Podaci za uplatu:
IBAN Ekonomskog fakulteta u Osijeku HR94 2402 0061 1010 7094 4 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.), poziv na broj: “OIB polaznika”.

Kontakt

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr ili se možete obratiti kontakt osobi Centra za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr
tel: +385 31 22 44 27

Prijava

Prijavnica

Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka

 

Adresa za slanje prijava:
Ekonomski fakultet u Osijeku,
Centar za cjeloživotno učenje
Program stručnog usavršavanja – Voditelj EU projekata
Trg Ljudevita Gaja 7
HR – 31 000 Osijek