Izbornik

Stručno usavršavanje “C & B”

Općenite informacije

Ekonomski fakultet u Osijeku započinje 2018. godine s programom stručnog usavršavanja „C & B analiza troškova i koristi investicijskih projekata” za 4. generaciju polaznika.

Voditeljica programa: izv. prof. dr. sc. Dubravka Pekanov Starčević
Koordinatorica programa: Katica Križanović, univ. spec. oec.

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku.

Brošura

Natječaj 

Profesori

Prof.dr.sc Željko Turkalj
Prof.dr.sc. Slavica Singer, professor emeritus
Prof.dr.sc. Anka Mašek Tonković
Prof.dr.sc. Nataša Šarlija
Prof.dr.sc. Željko Požega
Prof.dr.sc. Ksenija Čulo

Predavači

Miroslav Varga univ. spec. europskih studija
Ivo Koški, univ.spec.oec.
Katica Križanović, univ.spec.oec.
Damir Lajoš, dipl.oec.

 

Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada tijekom dva modula u ukupnom trajanju od 55 sati. Predavanja će se održavati svaki tjedan petkom poslijepodne i subotom.

Predmeti I. modula

 1. Uvodno o C & B (sadržaj analize & identfikacija i ciljevi projekta)
 2. Regionalni i ruralni razvoj
 3. Analiza opravdanosti i mogućnosti
 4. Financijska analiza
 5. Socio-ekonomska analiza
 6. Osjetljivost i rizik

Predmeti II. modula

 1. Mapiranje
 2. Bilanciranje lokalne samouprave značaj i uloga imovine u vlasništvu JLS na stvaranje prihoda
 3. Razvoj poduzetništva u okviru JLS i regije
 4. Međusektorska suradnja i partnerstva u razvoju JLS
 5. Sažetak i zaključak projekta C & B analize

Završni rad

Pravo na stjecanje uvjerenja o završenom programu stručnog usavršavanja „C & B Analiza troškova i koristi investicijskih projekata“ polaznik stječe na osnovu primjera izrađenog Projekta za kapitalna ulaganja i ostvaruje 10 ECTS bodova.

Cijena programa

Cijena programa, uz potporu Osječko baranjske županije, iznosi 5.000,00 kn + PDV – jednokratno.

Podaci za uplatu:
IBAN Ekonomskog fakulteta u Osijeku HR43 2500 0091 1020 1337 6 (Addiko Bank d.d.), poziv na broj: “OIB polaznika”.

Kontakt

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr ili se možete obratiti kontakt osobi:
Katica Križanović, univ.spec. oec.
tel. + 385 (0) 31 22 44 90
fax: + 385 (0) 31 211 604
mob: + 385 (0) 91 224 40 73
e-mail: masek@efos.hr, katica.krizanovic@efos.hr

Prijava

Prijavnica

 

Adresa za slanje prijava:

Ekonomski fakultet u Osijeku
Program stručnog usavršavanja – „C & B analiza troškova i koristi investicijskih projekata”
Voditeljica programa stručnog usavršavanja: prof. dr. sc. Anka Mašek Tonković
31 000 Osijek,
Gajev trg 7