Izbornik

Cost-benefit analiza

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Centar za cjeloživotno učenje 

objavljuje

JAVNI POZIV
za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja
Cost – benefit analiza (analiza troškova i koristi)“

Program cjeloživotnog učenja „Cost – benefit analiza (analiza troškova i koristi)“ sastoji se od 4 obvezna kolegija (Programi i fondovi EU u programskom razdoblju, MS Excel u funkciji provođenja financijske i ekonomske analize, Financijska analiza investicijskih projekata, Ekonomska analiza investicijskih projekata) koji se izvode u obliku interaktivne nastave u ukupnom trajanju 40 sati.
Planirani početak programa je rujan 2023. godine. O točnom datumu početka izvođenja programa polaznici će biti informirani nakon isteka roka za prijavu a prije upisa na program.
Završetkom Programa stječe se potvrda o završenom programu cjeloživotnog učenja „Cost – benefit analiza (analiza troškova i koristi)“.

UVJETI UPISA:
Programu cjeloživotnog učenja „Cost – benefit analiza (analiza troškova i koristi)“ mogu pristupati kandidati koji žele steći znanja iz područja izrade cost – benefit analize uz uvjet minimalno završenog četverogodišnjeg srednjoškolskog programa (osobe s minimalno završenim 4.2. stupnjem obrazovanja (prema EKO i HKO; sva područja)).
Program je namijenjen analitičarima, djelatnicima u javnom sektoru koji obavljaju poslove pripreme i ocjene projekata za prijavu na natječaje EU fondova i programa ali i osobama koje se u okviru svog redovitog poslovanja bave planiranjem i ocjenom investicijskih projekata.

Polaznici programa cjeloživotnog učenja mogu biti osobe koje su u svom dosadašnjem obrazovnom i/ili radnom iskustvu stekle određena znanja, vještine i kompetencije iz područja izrade projektnih prijedloga i provedbe analize troškova i koristi te ovu edukaciju prepoznaju kao priliku za unapređivanje i razvoj vlastite poslovne karijere jednako kao i one osobe koje takvih iskustava nemaju. Naime, program je osmišljen na način da su za praćenje njegovog sadržaja i usvajanje znanja dovoljna osnovna predznanja iz ekonomskog područja i korištenja informacijsko komunikacijskih tehnologija te je upravo zato i predviđena mogućnost upisa polaznika iz različitih područja.
Upisna cijena programa iznosi 600,00 EUR (4,520.70  HRK) po polazniku.

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

  1. Popunjeni obrazac prijave (objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA
  2. presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku identifikacijske isprave
  4. popunjen i potpisan obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku i uz prijavni obrazac (točka 1.). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://tinyurl.com/mr2mjb5e

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 15. rujna 2023. godine putem obrasca za prijavu uz obvezno učitavanje dokumentacije i navođenje traženih podataka navedenih u okviru ovog javnog poziva u obrazac prijave.
Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

Odluka o objavljivanju javnog poziva za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja “Cost – benefit analiza (analiza troškova i koristi)”

Dodatne obavijesti pristupnici mogu zatražiti od voditeljice programa cjeloživotnog učenja ili u Centru za cjeloživotno učenje:

Prof. dr. sc. Dubravka Pekanov
Voditeljica programa cjeloživotnog učenja
e-mail: dubravka.pekanov@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 224 448
Mob: ++385 (0)91 220 44 85

Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 (0)91 2244 183

DEKAN
Prof. dr. sc.  Boris Crnković