Izbornik

Seminar za turističke vodiče

Osnovni podaci o seminaru

Ekonomski fakultet u Osijeku temeljem odluke Ministarstva turizma organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče. Seminar se organizira po ukazanoj potrebi kada se skupi dovoljno prijavljenih kandidata u terminima predavanja: petkom 17.00 – 20.00h i subotom 09.00 – 12.00h. Trajanje seminara je 3 mjeseca (po završetku programa stručnog usavršavanja polaznik ostvaruje 10 ECTS bodova). Seminar je moguće pratiti putem sustava elektroničkog učenja – distance learning.

Za iskazivanje interesa i pohađanje seminara u novoj generaciji i sva pitanja oko početka seminara možete se javiti Valentini Helajz univ. spec. oec. 

GENERACIJA 2023: 

JAVNI POZIV
za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja
“Program stručnog usavršavanja i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča“ 

Program cjeloživotnog učenja “Program stručnog usavršavanja i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča“ (u daljnjem tekstu Program) namijenjen je osobama koje se bave turizmom ili razmišljaju o pokretanju vlastitog poduzetničkog pothvata u sektoru turizma. Kompetencije završenog Programa ogleda se u usvajanju općih i specifičnih znanja o političkom i gospodarskom sustavu Republike Hrvatske, znanja o turizmu u praksi i turističkom zakonodavstvu kao i znanja iz povijesti i geografije.

Pravo prijave imaju pristupnici s minimalno završenom srednjom stručnom spremom.
Broj upisnih mjesta je 30.
Planirani početak programa je 15. ožujka a završetak do 25. lipnja 2023. godine. Program traje 101 sat. Nakon uspješno završenog Programa polaznici stječu potvrdu o položenom stručnom ispitu i svakom pristupniku izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje sadrži elemente koje određuje Ministarstvo turizma.

U svrhu prijave pristupnici obvezno u elektroničkom obliku prilažu:

 1. Popunjeni obrazac prijave (objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA
 2. presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 3. presliku identifikacijske isprave
 4. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku i uz prijavni obrazac (točka 1.). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://tinyurl.com/mr2mjb5eDokumente pod točkama 1. do 4. pristupnici trebaju učitati u elektroničkom obliku u obrazac prijave (točka 1.). U napomena u okviru prijave kandidat treba navesti: 
 • da li se prijavljuje za:
  • polaganje općeg dijela ili
  • za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita ili
  • samo posebnog dijela (modula) stručnog ispita ukoliko već ima položen opći dio,
 • iz kojeg stranog/stranih jezika želi polagati ispit.

Moduli koje mogu polagati turistički vodiči (u okviru posebnog djela) su:

 • „Istočna Hrvatska“, koja obuhvaća teme iz područja Osječko – baranjske županije, Vukovarsko – srijemske županije, Požeško – slavonske županije i Brodsko – posavske županije,
 • „Sjeverna Hrvatska“, koja obuhvaća teme iz područja Varaždinske županije, Međimurske županije, Krapinsko – zagorske županije,
 • „Središnja Hrvatska“, koja obuhvaća teme iz područja Bjelovarsko – bilogorske županije, Virovitičko – podravske županije i Koprivničko – križevačke županije.

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 10. ožujka 2023. godine putem obrasca za prijavu uz obvezno učitavanje dokumentacije i navođenje traženih podataka navedenih u okviru ovog javnog poziva u obrazac prijave.
Poveznica na obrazac za prijavu: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA

Cijena seminara iznosi 597,25 EUR (4.500,00 HRK) za opći dio i posebni dio (jedan modul). Cijena tečaja za druge module (županije) iznosi: 298,63 EUR (2.250,00 HRK).

Dodatne informacije pristupnici mogu zatražiti od:

Doc. dr. sc. Ivana Kelića
e-mail: ivan.kelic@efos.hr
tel: + 385 31 22 44 069; +385 99 674 2692

Ili u Centru za cjeloživotno učenje:

Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr
tel: +385 31 22 44 00; +385 91 2244 183

 

Javni poziv za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja “Program stručnog usavršavanja i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča”

Predavači

Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s različitih institucija. Kao i vanjski suradnici – renomirani stručnjaci u području turizma. Prije početka tečaja polaznici dobivaju raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

red. broj Kolegij Nositelj
1. Politički sustav Republike Hrvatske Prof. dr. sc. Anita Blagojević
2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske Izv. prof. dr. sc. Nataša Drvenkar
Ivana Unukić, mag. oec.
3. Osnove turističkog zakonodavstva Jelica Čeliković, dip. iur.
4. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje Doc. dr. sc. Ivan Kelić
Gabrijela Baraban, prof.
5. Hrvatska povijest Stipan Nadj, prof.
6. Turistički zemljopis Hrvatske Branko Matešić, prof.
Mislav Matešić, prof.
7. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske Izv. prof. dr.  Margareta Turkalj Podmanicki
8. Strani jezik i kultura govorenja i pisanja Dr. sc. Mia Cirkveni, prof.
9. Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča Prof. dr. sc. Branimir Dukić
Dr. sc. Maja Donadić
Domagoj Butković, mag. oec.
10. Kultura govorenja i pisanja Doc. dr. sc. Ivan Kelić
Domagoj Butković, mag. oec.

 

Cijena 

Cijena seminara za turističke vodiče: 597,25 EUR.
Cijena tečaja za druge module (županije): 298,63 EUR.

Uplaćuje se na žiro-račun Fakulteta prilikom potpisivanja ugovora s polaznikom.

U cijenu su uključeni:

 • predavanja,
 • skripte,
 • termin za izlazak na ispit.

Za sve predmete organizirano je pohađanje nastave, odnosno praktični dio na terenu. Pripremljene su i posebne skripte za lakše savladavanje gradiva, koje se uručuju polazniku na početku seminara. Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacije o seminaru za polaznike u generaciji 2021. Sve informacije o seminaru u dostupne su na poveznici OVDJE

 

Raspored predavanja pratite na kalendaru predavanja