Izbornik

Seminar za turističke vodiče

Osnovni podaci o seminaru

Ekonomski fakultet u Osijeku temeljem odluke Ministarstva turizma organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče. Seminar se organizira po ukazanoj potrebi kada se skupi dovoljno prijavljenih kandidata u terminima predavanja: petkom 17.00 – 20.00h i subotom 09.00 – 12.00h. Trajanje seminara je 3 mjeseca (po završetku programa stručnog usavršavanja polaznik ostvaruje 10 ECTS bodova). Seminar je moguće pratiti putem sustava elektroničkog učenja – distance learning.

Za iskazivanje interesa i pohađanje seminara u novoj generaciji i sva pitanja oko početka seminara možete se javiti Valentini Helajz univ. spec. oec. 

 

GENERACIJA 2022: 

JAVNI POZIV

za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja

 “Program stručnog usavršavanja i polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča“

Planirani početak programa je u travnju, a završetak do srpnja 2022. godine. Program traje 101 sat. Nakon uspješno završenog Programa polaznici stječu potvrdu o položenom stručnom ispitu i svakom pristupniku izdaje se uvjerenje o osposobljenosti koje sadrži elemente koje određuje Ministarstvo turizma.

U svrhu prijave pristupnici obvezno u elektroničkom obliku prilažu:

 1. popunjeni obrazac prijave. (Obrascu je moguće pristupiti putem poveznice: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA)
 2. presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
 3. presliku identifikacijske isprave
 4. popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://tinyurl.com/mr2mjb5e).

Dokumente pod točkama 2. do 4. pristupnici trebaju učitati u elektroničkom obliku u obrazac prijave (točka 1.). U napomena u okviru prijave kandidat treba navesti da li se prijavljuje za:

 • polaganje općeg dijela ili
 • za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita ili
 • samo posebnog dijela (modula) stručnog ispita ukoliko već ima položen opći dio,
 • iz kojeg stranog/stranih jezika želi polagati ispit.

Moduli koje mogu polagati turistički vodiči (u okviru posebnog djela) su:

 • „Istočna Hrvatska“, koja obuhvaća teme iz područja Osječko – baranjske županije, Vukovarsko – srijemske županije, Požeško – slavonske županije i Brodsko – posavske županije,
 • „Sjeverna Hrvatska“, koja obuhvaća teme iz područja Varaždinske županije, Međimurske županije, Krapinsko – zagorske županije,
 • „Središnja Hrvatska“, koja obuhvaća teme iz područja Bjelovarsko – bilogorske županije, Virovitičko – podravske županije i Koprivničko – križevačke županije.

Uvjeti za pohađanje seminara:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 10. travnja 2022. godine putem obrasca za prijavu uz obvezno učitavanje dokumentacije i navođenje traženih podataka navedenih u okviru ovog javnog poziva u obrazac prijave.

Dodatne informacije pristupnici mogu zatražiti od suradnika na programu cjeloživotnog učenja

Voditelj seminaraprof.dr.sc. Drago Ružić,

Centar za cjeloživotno učenje:

Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr
tel: +385 31 22 44 27
ili
Doc. dr. sc. Ivan Kelić
e-mail: ivan.kelic@efos.hr
tel: ++ 385 31 22 44 069; ++385 99 674 2692

Predavači

Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s različitih institucija. Kao i vanjski suradnici – renomirani stručnjaci u području turizma. Prije početka tečaja polaznici dobivaju raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

red.

broj

 

Kolegij

 

 

Nositelj

 

1.

Politički sustav Republike

Hrvatske

Prof.dr.sc. Anita Blagojević
 

2.

Gospodarski sustav

Republike Hrvatske

Prof.dr.sc. Željko Turkalj

Izv.prof.dr.sc. Nataša Drvenkar

 

3.

Osnove turističkog

zakonodavstva

Jelica Čeliković, dip.iur.
 

4.

Osnove turizma i uvod u

turističko poslovanje

Prof.dr.sc. Drago Ružić
5. Hrvatska povijest Stipan Nađ, prof.
 

6.

Turistički zemljopis

Hrvatske

Branko Matišić, prof.

Mislav Matišić, prof.

7. Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske Dr.sc. Margareta Podmanicki
8. Strani jezik i kultura

govorenja i pisanja

Dr.sc. Mia Hocenski, prof.
9. Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča Prof.dr.sc. Branimir Dukić

Dr.sc. Maja Donadić

10. Kultura govorenja i pisanja

 

Doc.dr.sc. Ivan Kelić

 

Cijena 

Cijena seminara za turističke vodiče: 4.500,00 kn.
Cijena tečaja za druge module (županije): 2.250,00 kn
Uplaćuje se na žiro-račun Fakulteta prilikom potpisivana ugovora s polaznikom.

U cijenu su uključeni:

 • predavanja,
 • skripte,
 • termin za izlazak na ispit.

Za sve predmete organizirano je pohađanje nastave, odnosno praktični dio na terenu. Pripremljene su i posebne skripte za lakše savladavanje gradiva, koje se uručuju polazniku na početku seminara. Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacije o seminaru za polaznike u generaciji 2021. Sve informacije o seminaru u dostupne su na poveznici OVDJE

 

Raspored predavanja pratite na kalendaru predavanja