Izbornik

Seminar za turističke vodiče i voditelje poslovnica

Osnovni podaci o seminaru

Ekonomski fakultet u Osijeku temeljem odluke Ministarstva turizma organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica. Seminar se organizira po ukazanoj potrebi kada se skupi dovoljno prijavljenih kandidata u terminima predavanja: petkom 17.00 – 20.00h i subotom 09.00 – 12.00h. Trajanje seminara je 3 mjeseca (po završetku programa stručnog usavršavanja polaznik ostvaruje 10 ECTS bodova).

POČETAK PREDAVANJA ZA GENERACIJU 2022: Trenutno je u procesu prijava kandidata, ako ste zainteresirani za seminar molimo vas da ispunite obrazac u nastavku.  

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon ili putem e-maila.

Seminar je moguće pratiti putem sustava elektroničkog učenja – distance learning, molimo da se svakako prijavite u obrazac za prijave kandidata ili izvršite telefonsku prijavu).

Raspored predavanja pratite na kalendaru predavanja

Voditelj seminaraprof.dr.sc. Drago Ružić
Tajnica povjerenstva: Ivana Rožac, dipl.iur.
Kontakt osoba: dr.sc. Ivan Kelić / ikelic@efos.hr / 099 / 674 – 2692 (svakim radnim danom od 09 – 17h)

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA SEMINAR (kliknite na poveznicu)

Uvjeti za pohađanje seminara

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti da li ispunjavaju uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete

  1. da imaju najmanje srednju stručnu spremu,
  2. da aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik (nije nužno),
  3. da prijave i uplate troškove seminara i ispita.

Kandidati koji se zanimaju za pohađanje tečaja mogu ostaviti svoje podatke u elektroničkom obrascu (te ćemo ih kontaktirati prije početka tečaja) ili na posebno tiskanim prijavama koje se mogu dobiti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, domovnicu i presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili fakultetu (original se donosi na uvid), te potvrdu o uplati seminara (prva rata ili cjelokupni iznos, uplate možete izvršiti jednokratno ili na rate (American Express, Diners, Revolving kartice 12 rata bez kamata) na žiro račun fakulteta: IBAN: HR43 2500 0091 1020 1337 6, model plaćanja HR67, poziv na broj odobrenja OIB polaznika-5007)

Prijave se primaju: osobno, putem pošte, faxom, e-mailom.

Predavači

Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Ekonomskog fakulteta, Pedagoškog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine, Ministarstva prosvjete, te Ministarstva turizma. Kao i vanjski suradnici – renomirani stručnjaci u području turizma. Prije početka tečaja polaznici dobivaju raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

 

Program stručnog usavršavanja za turističkog vodiča i voditelja poslovnice

TURISTIČKI VODIČ

VODITELJ POSLOVNICE (aktivno do promjene zakona, od sada u nadležnosti Ministarstva turizma)

Politički sustav Republike Hrvatske

Željko Benić, dipl.iur.

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Prof.dr.sc. Željko Turkalj

Osnove turističkog zakonodavstva

Senka Janjanin-Krklješ, dipl.iur.

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje

Prof.dr.sc. Drago Ružić

Hrvatska povijest

Stipan Nađ, prof.

Turističke agencije 

Mr.sc. Maja Donadić

Turistički zemljopis Hrvatske

Branko Matišić, prof.

Vježbe

Kulturno-povijesni spomenici i
druge znamenitosti Hrvatske

Dr.sc. Margareta Podmanicki

Strani jezik i kultura govorenja i pisanja

Mirna Hocenski Dreiseidl,prof.
Ljerka Radoš, prof.

Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča

Prof.dr.sc. Branimir Dukić
Mr.sc. Maja Donadić

Pristupni rad i vježbe

Prof.dr.sc. Drago Ružić

 

Cijena 

Cijena seminara za turističke vodiče: 4.500,00 kn.

Cijena tečaja za druge module (županije): 2.250,00 kn
Uplaćuje se na žiro-račun Fakulteta:

OIB fakulteta: 52778515544
Matični broj: 3021645
Žiro račun fakulteta: IBAN: HR43 2500 0091 1020 1337 6 model 2 s pozivom na broj 5007

U cijenu su uključeni:

  • predavanja,
  • skripte,
  • termin za izlazak na ispit.

Županije uključene koje mogu polagati turistički vodiči:

  1. Istočna Hrvatska: Osječko – baranjska, Vukovarsko – srijemska, Požeško – slavonska i Brodsko – posavska,
  2. Sjeverna Hrvatska: Varaždinska, Međimurska, Krapinsko – zagorska,
  3. Središnja Hrvatska: Bjelovarsko – bilogorska i Koprivničko – križevačka.

Za sve predmete organizirano je pohađanje nastave, odnosno praktični dio na terenu. Pripremljene su i posebne skripte za lakše savladavanje gradiva, koje se uručuju polazniku na početku seminara. Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacije o seminaru za polaznike u generaciji 2021. Sve informacije o seminaru u dostupne su na poveznici OVDJE

Raspored predavanja pratite na kalendaru predavanja

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacije o seminaru za polaznike u VUKOVARU 2018. .

Sve informacije o seminaru u Vukovaru dostupne su na poveznici OVDJE

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacije o seminaru za polaznike u generaciji 2017.

Raspored predavanja pratite na kalendaru predavanja

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacije o seminaru za polaznike u generaciji 2016.

Ponavljanje ispita održati će se u slijedeći petak 06.05.2016. u 17h na Ekonomskom fakultetu u dvorani 7. (Na ponavljanje dolaze samo oni koji moraju nešto ponovno polagati).

Raspored predavanja pratite na kalendaru predavanja