Izbornik

Seminar za turističke vodiče i voditelje poslovnica

Osnovni podaci o seminaru

Ekonomski fakultet u Osijeku temeljem odluke Ministarstva turizma organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica. Seminar se organizira po ukazanoj potrebi kada se skupi dovoljno prijavljenih kandidata u terminima predavanja: petkom 17.00 – 20.00h i subotom 09.00 – 12.00h. Trajanje seminara je 3 mjeseca (po završetku programa stručnog usavršavanja polaznik ostvaruje 10 ECTS bodova).

Početak slijedećeg seminara: 10. prosinca 2019. godine u 18h u dvorani 12 na Ekonomskom fakultetu. Za sve koji nam se ne mogu pridružiti fizički osigurati ćemo online praćenje. Za sva dodatna pitanja molimo vas da se obratite doc.dr.sc. I. Keliću. 

Raspored predavanja pratite na kalendaru predavanja

Ukoliko ste i dalje zainteresirani za pohađanje tečaja sve dodatne informacije možete dobiti na telefon ili putem e-maila.

Seminar je moguće pratiti putem sustava elektroničkog učenja – distance learning, molimo da se svakako prijavite u obrazac za prijave kandidata ili izvršite telefonsku prijavu)

Voditelj seminaraprof.dr.sc. Drago Ružić
Tajnica povjerenstva: Ivana Rožac, dipl.iur.
Kontakt osoba: dr.sc. Ivan Kelić / ikelic@efos.hr / 099 / 674 – 2692 (svakim radnim danom od 09 – 17h)

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA SEMINAR (kliknite na poveznicu)

Uvjeti za pohađanje seminara

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti da li ispunjavaju uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete

  1. da imaju najmanje srednju stručnu spremu,
  2. da aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik (nije nužno),
  3. da prijave i uplate troškove seminara i ispita.

Kandidati koji se zanimaju za pohađanje tečaja mogu ostaviti svoje podatke u elektroničkom obrascu (te ćemo ih kontaktirati prije početka tečaja) ili na posebno tiskanim prijavama koje se mogu dobiti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Uz prijavu je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice, domovnicu i presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili fakultetu (original se donosi na uvid), te potvrdu o uplati seminara (prva rata ili cjelokupni iznos, uplate možete izvršiti jednokratno ili na rate (American Express, Diners, Revolving kartice 12 rata bez kamata) na žiro račun fakulteta: IBAN: HR43 2500 0091 1020 1337 6, model plaćanja HR67, poziv na broj odobrenja OIB polaznika-5007)

Prijave se primaju: osobno, putem pošte, faxom, e-mailom.

Predavači

Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Ekonomskog fakulteta, Pedagoškog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine, Ministarstva prosvjete, te Ministarstva turizma. Kao i vanjski suradnici – renomirani stručnjaci u području turizma. Prije početka tečaja polaznici dobivaju raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.

 

Program stručnog usavršavanja za turističkog vodiča i voditelja poslovnice

TURISTIČKI VODIČ

VODITELJ POSLOVNICE (aktivno do promjene zakona)

Politički sustav Republike Hrvatske

Željko Benić, dipl.iur.

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Prof.dr.sc. Željko Turkalj

Osnove turističkog zakonodavstva

Senka Janjanin-Krklješ, dipl.iur.

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje

Prof.dr.sc. Drago Ružić

Hrvatska povijest

Stipan Nađ, prof.

Turističke agencije 

Mr.sc. Maja Donadić

Turistički zemljopis Hrvatske

Branko Matišić, prof.

Vježbe

Kulturno-povijesni spomenici i
druge znamenitosti Hrvatske

Dr.sc. Margareta Podmanicki

Strani jezik i kultura govorenja i pisanja

Mirna Hocenski Dreiseidl,prof.
Ljerka Radoš, prof.

Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističkog vodiča

Prof.dr.sc. Branimir Dukić
Mr.sc. Maja Donadić

Pristupni rad i vježbe

Prof.dr.sc. Drago Ružić

 

Cijena 

Cijena seminara za turističke vodiče: 4.500,00 kn.
Cijena seminara za voditelje poslovnica: 5.500,00 kn

Ako se pohađaju oba tečaja polaznici ostvaruju popust pa cijena za oba seminara iznosi: 7.500,00 kn
Cijena tečaja za vodiče drugih županija: 2.250,00 kn
Uplaćuje se na žiro-račun Fakulteta:

OIB fakulteta: 52778515544
Matični broj: 3021645
Žiro račun fakulteta: IBAN: HR43 2500 0091 1020 1337 6 model 2 s pozivom na broj 5007

U cijenu su uključeni:

  • predavanja,
  • skripte,
  • termin za izlazak na ispit.

Županije uključene koje mogu polagati turistički vodiči:

  1. Istočna Hrvatska: Osječko – baranjska, Vukovarsko – srijemska, Požeško – slavonska i Brodsko – posavska,
  2. Sjeverna Hrvatska: Varaždinska, Međimurska, Krapinsko – zagorska,
  3. Središnja Hrvatska: Bjelovarsko – bilogorska i Koprivničko – križevačka.

Za sve predmete organizirano je pohađanje nastave, odnosno praktični dio na terenu. Pripremljene su i posebne skripte za lakše savladavanje gradiva, koje se uručuju polazniku na početku seminara. Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je “položio” ili “nije položio”.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacije o seminaru za polaznike u VUKOVARU 2018. .

Sve informacije o seminaru u Vukovaru dostupne su na poveznici OVDJE

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacije o seminaru za polaznike u generaciji 2017.

Raspored predavanja pratite na kalendaru predavanja

_________________________________________________________________________________________________________________________

Informacije o seminaru za polaznike u generaciji 2016.

Ponavljanje ispita održati će se u slijedeći petak 06.05.2016. u 17h na Ekonomskom fakultetu u dvorani 7. (Na ponavljanje dolaze samo oni koji moraju nešto ponovno polagati).

Raspored predavanja pratite na kalendaru predavanja