Izbornik

Program izobrazbe u području javne nabave

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Centar za cjeloživotno učenje 

objavljuje

JAVNI POZIV
za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja
„Program izobrazbe u području javne nabave”

Ekonomski fakultet u Osijeku (evidencijski broj iz Registra nositelja programa 87.) uz ovlaštenje Ministarstva gospodarstva Klasa: UP/I-406-01/21-01/02; Ur.Broj: 517-08-04-02-03-21-2, Datum odobrenja: 05.05.2021, Vrijedi do: 04.05.2024, pokrenuo je sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) provedbu Programa izobrazbe u sustavu javne nabave u trajanju od 50 sati interaktivne nastave – predavanja i vježbe.

Planirani početak programa je listopad 2023. godine. O točnom datumu početka izvođenja programa polaznici će biti informirani nakon isteka roka za prijavu a prije upisa na program.
Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada. Predavanja će se održavati svaki tjedan četvrtkom i petkom poslijepodne te subotom a obveza polaznika je prisustvovanje na najmanje 75% propisanog trajanja programa.
Završetkom Programa sukladno uvjetima Pravilnika o izobrazbi javne nabave (NN 65/2017) te uvjetima navedenim u elaboratu programa cjeloživotnog učenja “Program izobrazbe u području javne nabave”, polaznici stječu 10 ECTS bodova i potvrdu o pohađanju Programa koja je preduvjet pristupa ispitu koji provodi  središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave.

UVJETI UPISA:
Pravo prijave programa cjeloživotnog učenja „Programa izobrazbe u području javne nabave“ imaju pristupnici koji su završili neki od prijediplomskih studija ili koji su u fazi stjecanja diplome uz obveznu preporuku sveučilišnog profesora.

Cijena upisnine je 663,61 EUR (5.000 HRK).

Uz prijavu pristupnici obvezno prilažu:

 1. Popunjeni obrazac prijave (objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA
 2. presliku diplome o završenom prijediplomskom studiju
 3. presliku identifikacijske isprave
 4. popunjen i potpisan obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta u Osijeku i uz prijavni obrazac (točka 1.). Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://tinyurl.com/mr2mjb5e

Na javni poziv se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 30. rujna 2023. godine putem obrasca za prijavu uz obvezno učitavanje dokumentacije i navođenje traženih podataka navedenih u okviru ovog javnog poziva u obrazac prijave.

Pristupnicima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

Odluka o objavljivanju javnog poziva za upis polaznika na program cjeloživotnog učenja “Program izobrazbe u području javne nabave”

Dodatne obavijesti pristupnici mogu zatražiti od voditelja programa cjeloživotnog učenja ili u Centru za cjelozivotno učenje:

Izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić
Voditelj programa cjeloživotnog učenja
e-mail: domagoj.karacic@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 46

Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 (0)91 2244 183

DEKAN
Prof. dr. sc.  Boris Crnković

Opće informacije

Ekonomski fakultet u Osijeku započinje u studenom 2021. godine s programom stručnog usavršavanja „Javna nabava“ za 7. generaciju polaznika.

Ekonomski fakultet u Osijeku (evidencijski broj iz Registra nositelja programa 87.) uz ovlaštenje Ministarstva gospodarstva Klasa: UP/I-406-01/21-01/02; Ur.Broj: 517-08-04-02-03-21-2, Datum odobrenja: 05.05.2021, Vrijedi do: 04.05.2024, pokrenuo je sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012) provedbu Programa izobrazbe u sustavu javne nabave u trajanju od 50 sati interaktivne nastave – predavanja i vježbe.

Voditelj programa: izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić

Mjesto održavanja: Ekonomski fakultet u Osijeku

Vrijeme održavanja: Program se sastoji od predavanja i interaktivnog stručnog rada u ukupnom trajanju od 50 sati. Predavanja će se održavati svaki tjedan četvrtkom i petkom poslijepodne i subotom.

Predavači

Marinko Bašurić, dipl.iur.
Davor Slivka, dipl.iur.
Zlatko Hosu, dipl.iur.
Katarina Depope Radman, dipl.iur.

Predmeti programa

 1. Sustav javne nabave
 2. Sprečavanje korupcije i etika u sustavu javne nabave
 3. Održiva javna nabava
 4. Planiranje u sustavu javne nabave
 5. Postupci i načini javne nabave
 6. Dokumentacija za nadmetanje
 7. Ponuda
 8. Pravna zaštita
 9. Objave o javnoj nabavi
 10. Uvod u koncesije i javno privatno partnerstvo
 11. Vježbe provedbe postupka javne nabave

Izdavanje potvrde

Polaznicima se izdaje potvrda o pohađanju Programa izobrazbe u području javne nabave kao preduvjet pristupa ispitu.

Cijena programa

Cijena programa iznosi 663,61 EUR (5.000 HRK) – jednokratno. Cijena uključuje troškove nastave, radne materijale i konzultacije pri izradi projektnih prijedloga.

Podaci za uplatu:
Žiro račun Ekonomskog fakulteta u Osijeku IBAN: HR94 2402 0061 1010 7094 4 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.),
poziv na broj: „OIB polaznika”.

Informacije i kontakt

Sve dodatne informacije možete dobiti na našoj web stranici http://www.efos.unios.hr ili se možete obratiti kontakt osobi Centra za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: valentina.helajz@efos.hr, domagoj.karacic@efos.hr
tel: +385 31 22 44 27

Prijava

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje molimo Vas da nam elektronskim putem dostavite ispunjeni obrazac prijave. Obrascu je moguće pristupiti i putem poveznice: https://forms.gle/NtPPAugWXVpSSWqBA