Izbornik

Programi cjeloživotnog učenja iz područja Upravljanja ljudskim potencijalima

Javni poziv za upis polaznika na programe cjeloživotnog učenja – upravljanje ljudskim potencijalima

Odluka o objavljivanju javnog poziva za upis polaznika na programe cjeloživotnog učenja – upravljanje ljudskim potencijalima

 

Upravljanje ljudskim potencijalima krovna je tema za osam nadopunjujućih programa cjeloživotnog učenja čiji je cilj stjecanje i unaprjeđivanja poslovnih i osobnih vještina i kompetencija. Predviđeni samostalni programi (moduli) u okviru područja upravljanja ljudskim potencijalima su:

Naziv programa Nastavnici i suradnici Ukupan
broj sati
1 Organizacija rada i upravljanja ljudskim potencijalima doc. dr. sc. Ana Živković
i
Vedrana Mataja, mag. psych.
10
2 Administrativni poslovi u upravljanju ljudskim potencijalima Luka Strišković, Mag. iur., MBA
i
prof. dr. sc. Željko Požega
10
3 Brendiranje u upravljanju ljudskim potencijalima Vedrana Mataja, mag. psych.
i
doc. dr. sc. Ana Živković
10
4 Zapošljavanje (planiranje, privlačenje i odabir zaposlenika) Vedrana Mataja, mag. psych.
i
doc. dr. sc. Ana Živković
10
5 Razvoj zaposlenika, upravljanje znanjem i nasljeđivanjem Marko Todorović, mag. psych.
i
prof. dr. sc. Željko Požega
i
doc. dr. sc. Ana Živković
10
6 Radni učinak zaposlenika Marko Marincel, mag. psych
i
Marko Todorović, mag. psych.
i
prof. dr. sc. Željko Požega
15
7 Zadovoljstvo i angažiranost zaposlenika izv. prof. dr. sc. Marina Stanić
i
prof. dr. sc. Željko Požega
i
Vedrana Mataja, mag. psych.
10
8 Kako mjeriti uspješnost procesa i praksi upravljanja ljudskim potencijalima? Marko Marincel, mag. psych.
i
doc. dr. sc. Ana Živković
10

 

Programi su osmišljeni kao zasebne cjeline kako bi se polaznicima omogućila fleksibilnost u stjecanju znanja i vještina iz odabranih, užih područja upravljanja ljudskim potencijalima s naglaskom na vođenje timova u IT tvrtkama.


Cilj
programa je osigurati prijenos znanja koji će omogućiti polaznicima da se nakon završetka programa cjeloživotnog učenja mogu na učinkovit način uključiti u radne i upravljačke procese organizacije. Svrha je programa polaznike upoznati s osnovama upravljanja ljudskim potencijalima te pružiti sustavan pregled sadržaja koji se detaljno i pojedinačno obrađuju u okviru zasebnih modula.


Preduvjet:
Programima cjeloživotnog učenja iz područja upravljanja ljudskim potencijalima mogu pristupati kandidati koji žele steći znanja iz područja upravljanja ljudskim potencijalima uz uvjet minimalno završenog četverogodišnjeg srednjoškolskog programa (osobe s minimalno završenim 4.2. stupnjem obrazovanja (prema EKO i HKO; sva područja)).


Kome su programi namijenjen?
Programi su namijenjeni vlasnicima i voditeljima organizacija, te osobama koje se u okviru svog redovitog poslovanja bave upravljanjem timovima i ljudskim potencijalima neovisno o području njihovog ranijeg obrazovanja. Također, programi su osmišljeni na način da za praćenje njihovog sadržaja i usvajanje znanja nisu potrebna predznanja iz ekonomskog ili drugih područja.

Polaznici programa cjeloživotnog učenja mogu biti osobe koje su u svom dosadašnjem obrazovnom i/ili radnom iskustvu stekle određena znanja, vještine i kompetencije iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, jednako kao i one osobe koje takvih iskustava nemaju, ali ovo područje prepoznaju kao važno za razvoj vlastite poslovne karijere.


Ovi programi cjeloživotnog učenja nastali su kao rezultat suradnje između poslovnog sektora i Ekonomskog fakulteta u Osijeku na temelju identificirane potrebe za nedostajućim znanjima i vještinama u poslovnom sektoru putem provedenog istraživanja.

Za dodatne informacije o programima, zainteresirani se mogu javiti voditeljici programa cjeloživotnog učenja:

Doc. dr. sc. Ana Živković
Voditeljica programa cjeloživotnog učenja Upravljanje ljudskim potencijalima
e-mail: ana.zivkovic@efos.hr

Pitanja vezana za administrativne poslove možete uputiti na:

Centar za cjeloživotno učenje:
Valentina Helajz, univ. spec. oec.
e-mail: cjelozivotno.ucenje@efos.hr
Tel: ++385 (0)31 22 44 00 (centrala)
Mob: ++385 (0)91 2244 183