Izbornik

Prof.dr.sc. Mane Medić

Kontakt info

  • Kabinet:
  • Telefon:
  • Email: mmedic@efos.hr

Termini konzultacija

  • Ponedjeljak 10:00 - 11:00

Popis radova

Status zaposlenika

  • Djelatnik u radnom odnosu

Znanstveno-nastavno zvanje

  • Redoviti profesor

Raspored ispita ljeto 2016.

Politika proizvoda i usluga: 16.6.2016. u 9 sati dv. 2 8.7.2016. u 9 sati u dv. 2   Integrirana marketing komunikacija 16.6.2016. u 9 sati dv. 2 8.7.2016. u 9 sati u dv. 2   Oglašavanje 16.6.2016. u 10 sati dv. 2 8.7.2016. u 10 sati u dv. 2   Poduzetnički marketing 16.6.2016. u 11 sati dv.... više

Predrok 8.6.2016.

Predrok iz kolegija Brand Management i Upravljanje trgovačkim markama će se održati 8.6.2016. u 10 sati u dvorani... više

Prijava teme

Na slijedećem linku se nalazi obrazac prijave teme završnog, diplomskog ili magistarskog rada kojega je potrebno ispuniti i predati prilikom same prijave rada. Predlaže se donošenje tri teme kako bi u dogovoru s mentorom izabrali najoptimalniju temu za Vaš rad. Obrazac se predaje isključivo u vrijeme konzultacija i u tiskanom obliku. Na... više

Stranica 1 od 212