Izbornik

Modern logistics learning: Certified module in master study level

Naziv projekta

 

ERASMUS + projekt: MLL

Modern logistics learning: Certified module on master study level

Suvremeno logističko obrazovanje: Certificirani modul na diplomskom studiju

Logotip projekta

Rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta / intelektualni ishodi

Ishodi Naziv Opis
IO1 Suvremeni logistički didaktički modul temeljen na standardima European Logistics Association (ELA) i ELA Qualification Freamwork Kolegiji, ECTS bodovanje, ishodi, znanje, vještine, kompetencije
IO2 Simulacijska igra Web-temeljena simulacijska igra iz logističkih područja
IO3 E-knjiga – Business Principles E- knjiga minimalno 120 stranica
IO4 E- knjiga – Supply Chain and Logistics Design E- knjiga minimalno 120 stranica
IO5 E- knjiga – Supply Chain and Logistics Planning E- knjiga minimalno 120 stranica
IO6 E- knjiga – Supply Chain and Logistics Execution E- knjiga minimalno 120 stranica
IO7 Didaktički materijal (u kombinaciji učenja na daljinu i susretnog učenja) – Business Principles Plan za mješovito učenje, prezentacije, studije slučaja, kolegiji/tečajevi za e-učenje
IO8 Didaktički materijal (u kombinaciji učenja na daljinu i susretnog učenja) – Supply Chain and Logistics Design Plan za mješovito učenje, prezentacije, studije slučaja, kolegiji/tečajevi za e-učenje
IO9 Didaktički materijal (u kombinaciji učenja na daljinu i susretnog učenja) – Supply Chain and Logistics Planning Plan za mješovito učenje, prezentacije, studije slučaja, kolegiji/tečajevi za e-učenje
IO10 Didaktički materijal (u kombinaciji učenja na daljinu i susretnog učenja) – Supply Chain and Logistics Execution Plan za mješovito učenje, prezentacije, studije slučaja, kolegiji/tečajevi za e-učenje
Po završetku projekta ostvarene su dvije skupine rezultata:
1. Svi intelektualni outputi (IO1 – IO10) su razvijeni na 6 jezika i dostupni na glavnoj stranici projekta : https://logisticsmodule.eu/?lang=hr
2. novorazvijeni sveučilišni diplomski studij Poslovna ekonomija, smjer Logistički menadžment stekao je akreditaciju Europskog logističkog udruženja (European Logistics Association) 6 razine po EQF pod nazivom candidate for Senior Logistician cELog.