Izbornik

Modern logistics learning: Certified module in master study level

Naziv projekta

 

ERASMUS + projekt: MLL

Modern logistics learning: Certified module on master study level

Suvremeno logističko obrazovanje: Certificirani modul na diplomskom studiju

Logotip projekta

OBUDA UNIVERSITY DOMAĆIN 4. TRANSNACIONALNOG SASTANKA MLL PROJEKTA

Nakon godinu i pol dana, odnosno na pola trajanja projekta MLL, projektni timovi sa svih 5 europskih sveučilišta sastali su se 25. i 26.3.2019. na 4. transnacionalnom projektnom sastanku u Budimpešti. Domaćin je bilo Obuda University, Kelety Faculty of Business and Management Budimpešta.

 Na sastanku je utvrđeno kako su sve planirane knjige za 6 budućih novih logističkih kolegija na našim sveučilištima gotove u engleskoj verziji te rokovi završetka knjiga u nacionalnim verzijama.
 Također, izvješteno je o napretku u razvoju i izradi materijala za blended learning (kombinacije e-učenja i tradicionalnog podučavanja).
 Utvrđen je i nastavak radova na diseminaciji projekta te usklađena sva pitanja vezana uz dokumentaciju i financiranje.
 Zaključeno je kako su sva partnerska sveučilišta spremna za početak nastave u sklopu novih programa od listopada ove godine, te će prva godina podučavanja biti testna s ciljem konačnog unapređenja svih materijala.

📌 Sljedeći sastanak zakazan je za studeni 2019. u Poznanu.