Izbornik

Modern logistics learning: Certified module in master study level

Naziv projekta

 

ERASMUS + projekt: MLL

Modern logistics learning: Certified module on master study level

Suvremeno logističko obrazovanje: Certificirani modul na diplomskom studiju

Logotip projekta

Ciljevi projekta

Glavni cilj:

Razviti inovativni i certificirani nastavni plan obrazovnog modula u logistici i potpune didaktičke materijale temeljene na suvremenim metodama poučavanja potrebnih za ispunjavanje ovog nastavnog plana i programa. Obrazovni modul definirat će se kao skupina od najmanje 5 kolegija na diplomskom studiju (Master level) koji će ukupno imati 30 ECTS bodova. Ovaj modul će se izvoditi na istovjetan način po istovjetnim certificiranim materijalima na diplomskim (Master level) studijima na 5 europskih sveučilišta iz Poljske, Hrvatske, Češke, Mađarske i Slovenije. Istovremeno, za sve kolegije bit će razvijene e-knjige, te e-learning i didaktički materijali na engleskom, hrvatskom, poljskom, mađarskom i slovenskom jeziku (svi recenzirani i certificirani od strane European Logistics Association).

Detaljni ciljevi:

C1. Osigurati prolazak obrazovnog modula iz logistike kroz proces certifikacije u skladu sa standardima razine 6 (European Senior Logistician) razvijenim od strane Europske logističke udruge/European Logistics Association (http://www.elalog.eu/concept-ela-certification) – sukladno smjernicama u dokumentu pod naslovom  ” EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS” (http://www.ilim.poznan.pl/oferta/uwaga-nowe-standardy-kwalifikacyjne.html).

C2. Razviti didaktičke materijale koji će omogućiti ostvarivanje nastavnih učinaka kao dio razvijenog nastavnog plana i programa obrazovanja:

  • e-knjige za akademske kolegije,
  • materijale za podučavanje nastave putem kombiniranog učenja,
  • upravljačku simulacijsku igru.

C3. Internacionalizacija obrazovanja certificiranih logističara na diplomskom studiju razvijajući sve proizvode u 6 jezičnih inačica (engleski, poljski, mađarski, češki, hrvatski, slovenski).

C4. Povećanje broja ovlaštenih logističara kao nositelja diplome M.A. u Srednjoj Europi i na Balkanskom poluotoku.